Informacje na temat ‘czwarta cyfra paragrafu’

Klasyfikacja budżetowa zmieniła się 2 marca z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2010. Nowe podziałki nie dotyczą jednostek w likwidacji, które do końca swojej działalności nie później niż do 31.12.2010 roku stosują dotychczasowe przepisy.

Paragrafy dochodów i wydatków są paragrafami czterocyfrowymi. Rozporządzenie podaje pierwsze trzy cyfry paragrafu dochodów i wydatków. Czwartą cyfrą jest zero lub jedna z cyfr 1-9, którym odpowiadają szczegółowe definicje podane w rozporządzeniu.

Wiele emocji wynikających z wątpliwości czy klasyfikacja ma być identycznie stosowana i interpretowana w sektorach rządowym i samorządowym budzą końcówki 7, 8 i 9.

W jednym z głosów w dyskusji padło pytanie:

Czy “7″ będzie tylko w budżecie państwa a w jst “8″?

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • czwarta cyfra klsayfikacji jak sie stosuje do unijnych dochodów
  • czwarta cyfra paragrafu 7 lub 9
  • czwarta cyfra w paragrafie klasyfikacji budżetowej
  • klasyfikacja budżetowa czwarta cyfra paragrafu
  • klasyfikacja środków europejskich w budżecie
  • końcówki paragrafu wpr
Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum