Informacje na temat ‘BilansSe’

Już ostanie dni kwietnia. Czas dopiąć sporządzanie łącznych sprawozdań finansowych i bilansu z wykonania budżetu. Już wiesz jakie są zmiany w formularzach. Jakie reguły poprawności możesz zastosować w sprawozdaniach będących sumami bilansów jednostkowych, zestawienia zmian w funduszu oraz rachunku zysków i strat. Jeszcze na chwilę wrócimy do tematu wyłączeń w kolejnym artykule.

Dzisiaj mała powtórka z bilansu z wykonania budżetu.

W pliku poniżej znajdziesz wskazówkę, co zrobić w programie Bilans Se z saldami kont kończących rok 2010, których nie ma w formularzu na rok 2011

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • instrukcja do bilansu budzetu gminy za 2017 rok

Historia lubi się powtarzać. Czasem powtarzają się jej pewne elementy. Od 2007 roku, od kiedy wprowadzono obowiązek sporządzania F-Zzf już trzeci raz zmieniany jest sposób numerowania pozycji w jego formularzu. A i tak w rozporządzeniu nie zastosowano formuł nadających się do zastosowania w systemach informatycznych i dlatego w BeSTii ta numeracja jest nieco inna niż w załączniku opublikowanym w rozporządzeniu. Chciałabym zapytać czasem autora takich zmian czemu to ma służyć?

To niby drobna zmiana – na papierze! W każdym systemie informatycznym wymaga to wielu zmian: tego, co widzisz na ekranie i tego, co jest niewidoczne a pozwala przenosić dane z systemów finansowych, czy specjalizowanych do sporządzania sprawozdań finansowych do BeSTii.

Rozumiem zmiany merytoryczne wynikające ze zmieniających się innych przepisów.  To jest konieczne a reszta to może tak przy okazji?

Przejdźmy do meritum sprawy.

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2011
 • zestawienie zmian w funduszu jednostki
 • zestawienie zmian w funduszu jednostki 2011
 • klasyfikacja budżetowa 2012 tekst jednolity
 • zestawienie zmian funduszu jednostki 2011
 • zestawienie zmian w funduszu za 2011
 • zestawienie zmian funduszu jednostki za 2011
 • zestawienie zmian w funduszu
 • zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej za 2011 r instrukcja
 • fundusz jednostki

Najpóźniej do dnia 31 marca 2012 roku jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe składają do swoich jst sprawozdania finansowe za rok 2011. Zgodnie z rozporządzeniem MF na sprawozdanie to składają się:

 1. bilans jednostki z dodatkowymi informacjami i wyłączeniami
 2. rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 3. zestawienie zmian w funduszu

Już przyzwyczajeni jesteśmy do sporządzania tych dokumentów od kilku lat ale tym razem wchodzą pewne zmiany w przepisach prawa i w treści formularzy dla tych dokumentów, którym trzeba się przyjrzeć bliżej. Jednym z twoich zadań będzie dopilnowanie, by księgowe w jednostkach dostarczyły ci dokumenty bezbłędne. Nie znajduję w przepisach obowiązku dostarczenia ich w formie elektronicznej więc ze względu na swoją wygodę zadbaj, by wewnętrzne przepisy normalizowały również tę sprawę.

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • druk bilansu jednostki budżetowej za 2011
 • bilans jednostki budżetowej 2011
 • rachunek zysków i strat jednostki budżetowej 2011
 • rachunek zysków i strat za 2011
 • bilans za 2011
 • druk bilansu jednostki budżetowej 2011
 • zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2011 rok druk
 • bilans jednostki budżetowej za 2011 druk
 • rachunek zysków i strat jednostki budżetowej 2011 druk
 • bilans za 2011 w jednostkach budżetowych

Pismo  Ministerstwa Finansów z dnia 3 lutego 2011 r. znak DR3/502/30/IDM/2011/ST-137 rozwiewa ostatecznie wszystkie wątpliwości,  jakie mogłaś mieć przystępując do sporządzenia sprawozdań finansowych za 2010 rok.

Dyrektor Departamentu Rachunkowości Dorota Będziak wyjaśnia, że regulacje  rozporządzenia MF z dnia 05.07.2010 (DZIENNIK USTAW Z 2010 R. NR 128 POZ. 861) miały ograniczone zastosowanie w roku 2010. Musiały być stosowane tylko w zakresie regulacji dotyczących wykonania budżetu środków europejskich. W pozostałym zakresie w  jednostkach samorządowych weszły w życie dopiero od 1 stycznia tego roku tj. 2011.

W związku z tym podstawowe zasady ewidencji zdarzeń w 2010 nie uległy zmianie a księgi rachunkowe z roku 2010 masz prawo uznawać za prowadzone na bieżąco i przyjąć jako podstawę do sporządzenia sprawozdań finansowych według wzorów stanowiących załączniki do rozporządzenia MF z dnia 28 lipca 2006

Co to oznacza w praktyce?
Czytaj dalej... »

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum