Informacje na temat ‘BilansJ’

Już wiesz  jakie zmiany wprowadzono w formularzu F-Zzf. Sprawdźmy, co z tego wynika i jak sporządzić ten element sprawozdania finansowego?

Pierwsze pytanie, które zadasz brzmi: Gdzie wpisać kwoty z końca roku 2010 z pozycji, które zostały usunięte?

Rozważmy możliwości. Z pewnością, mimo, że pokrycie amortyzacji związane jest ze środkami trwałymi, to nie możesz wpisać tej kwoty do pozycji Aktualizacja środków trwałych. Dlaczego? W tej pozycji wykazujesz kwoty wynikające z urzędowej aktualizacji wyceny środków trwałych, którą zarządza Minister Finansów (ostatnia miała miejsce w 1995 roku i “zlikwidowała miliony z naszych portfeli”). Więc to nie dotyczy ani 2010, ani 2011 roku. W obu przypadkach nic nie wpiszesz w te pozycje w częściach zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki.

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • tagi:besti@ rachunek zysków i strat rozporządzenie mf sjo besti@ sprawozdania finansowe

Dzisiaj ostatni element sprawozdania finansowego jednostki budżetowej  i samorządowego zakładu budżetowego. Jakie zmiany wprowadza w tym dokumencie rozporządzenie MF Rozporządzenie MF w sprawie szczególnych zasad rachunkowości?

W aktywach bilansu dodana jest jedna pozycja w formularzu. B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego, która nie dotyczy twojego bilansu ale wpływa na zmianę numeru w pozycji Inne Środki pieniężne, która teraz ma numer B.III.1.4 (poprzednio B.III.1.3)

W pasywach znikają pozycje: A.VI Inne oraz pozycje od B.1.1 do B.1.7 dotyczące funduszy gminnych, powiatowych, wojewódzkich. Pozycja B Fundusze celowe przyjmuje obecnie nazwę Państwowy fundusz celowy. Kosmetycznie zmienia się nazwa w pozycji A.II Wynik finansowy netto (+,-) i już nie zapomnisz z jakim znakiem należy go zapisać. W formularzu w BeSTii i moich programach BilansJ ta pozycja jest wyliczana automatycznie. Musisz tylko pamiętać wpisywać stratę ze znakiem minus w BeSTii a w Bilansie zdefiniować prawidłowo powiązanie salda Wn konta 860 do tego pola wybierając operację “-” (wtedy program prawidłowo wstawi to saldo w odpowiednie miejsce).

Tyle o zmianach w samym formularzu. Poniżej masz jeszcze ściągawkę z informacją, które konta powiązane są z poszczególnymi pozycjami w tym bilansie.

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • bilans jednostki budzetowej za 2011
 • bilans jednostki budżetowej druk
 • druki bilansu jednostki budżetowej
 • bilans w jednostce budżetowej na 2011
 • BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 2011
 • druki bilansu za 2011 r
 • bilans 2011 druki
 • zmiany w bilansie za 2011
 • bilans jednostki budżetowej za 2011r
 • druk bilansu jst

Najpóźniej do dnia 31 marca 2012 roku jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe składają do swoich jst sprawozdania finansowe za rok 2011. Zgodnie z rozporządzeniem MF na sprawozdanie to składają się:

 1. bilans jednostki z dodatkowymi informacjami i wyłączeniami
 2. rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 3. zestawienie zmian w funduszu

Już przyzwyczajeni jesteśmy do sporządzania tych dokumentów od kilku lat ale tym razem wchodzą pewne zmiany w przepisach prawa i w treści formularzy dla tych dokumentów, którym trzeba się przyjrzeć bliżej. Jednym z twoich zadań będzie dopilnowanie, by księgowe w jednostkach dostarczyły ci dokumenty bezbłędne. Nie znajduję w przepisach obowiązku dostarczenia ich w formie elektronicznej więc ze względu na swoją wygodę zadbaj, by wewnętrzne przepisy normalizowały również tę sprawę.

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • druk bilansu jednostki budżetowej za 2011
 • bilans jednostki budżetowej 2011
 • rachunek zysków i strat jednostki budżetowej 2011
 • rachunek zysków i strat za 2011
 • bilans za 2011
 • druk bilansu jednostki budżetowej 2011
 • zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2011 rok druk
 • bilans jednostki budżetowej za 2011 druk
 • rachunek zysków i strat jednostki budżetowej 2011 druk
 • bilans za 2011 w jednostkach budżetowych

Pismo  Ministerstwa Finansów z dnia 3 lutego 2011 r. znak DR3/502/30/IDM/2011/ST-137 rozwiewa ostatecznie wszystkie wątpliwości,  jakie mogłaś mieć przystępując do sporządzenia sprawozdań finansowych za 2010 rok.

Dyrektor Departamentu Rachunkowości Dorota Będziak wyjaśnia, że regulacje  rozporządzenia MF z dnia 05.07.2010 (DZIENNIK USTAW Z 2010 R. NR 128 POZ. 861) miały ograniczone zastosowanie w roku 2010. Musiały być stosowane tylko w zakresie regulacji dotyczących wykonania budżetu środków europejskich. W pozostałym zakresie w  jednostkach samorządowych weszły w życie dopiero od 1 stycznia tego roku tj. 2011.

W związku z tym podstawowe zasady ewidencji zdarzeń w 2010 nie uległy zmianie a księgi rachunkowe z roku 2010 masz prawo uznawać za prowadzone na bieżąco i przyjąć jako podstawę do sporządzenia sprawozdań finansowych według wzorów stanowiących załączniki do rozporządzenia MF z dnia 28 lipca 2006

Co to oznacza w praktyce?
Czytaj dalej... »

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum