Informacje na temat ‘bilans z wykonannia budżetu’

Bilans z wykonania budżetu jest sprawozdaniem jednostkowym, które wchodzi do łącznego sprawozdania finansowego j.s.t. Sporządzasz go na podstawie ksiąg rachunkowych budżetu (organu). W formularzu wprowadzono zmiany wynikające ze zmian w sposobie księgowania w roku 2011 środków unijnych.

Przypomnę poniżej zapisy w tej sprawie w rozporządzeniu MF dotyczące kont 901, 902, 903, 904. W najbliższym czasie zrobimy zestawienie różnic w opisach kont, bo znowu zmieniło się rozporządzenie i potrzebujesz aktualizować swoją politykę rachunkowości i plany kont.

Możesz sprawdzić co zmieniło się we wzorze tego bilansu w stosunku do roku 2010. Tutaj znajdziesz zestawienie dla nich:wzor-bilansu-z-wykonania-budzetu-od-2011. W systemie Bilanse będziesz mieć przepisane wszystkie salda z końca roku na początek ale nie będzie powiązań, do pozycji, które zostały usunięte ze wzorów. Zdefiniuj dla nich nowy algorytm powiązania do pozycji w bilansie i dopisz salda z końca roku 2011.

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • konto 902

Zbliża się czas przekazania bilansów skonsolidowanych do RIO. Termin masz do 30 czerwca. Przekazujesz je przez system BeSTia i wersję papierową, jeśli nie masz kwalifikowanego podpisu, który stosujesz w BeSTii.

Cytowałam już kilka przykładów zarządzeń w sprawie bilansów skonsolidowanych i pewnie zobaczyłaś, że wiele jednostek nie posiada zaktualizowanego tego zarządzenia. W większych jednostkach panuje przekonanie, że sprawozdanie to przekazuje się w terminie trzech miesięcy od daty otrzymania ostatniego bilansu podlegającego konsolidacji.

Myślę, że to jest błędne przekonanie. I jeśli właśnie takie masz, to skonsultuj w porę swoje stanowisko ze swoją RIO.

Jak brzmi aktualny przepis w tej sprawie?

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • bilans skonsolidowany

W systemie bilanse definiuje się powiązanie wzorów poszczególnych bilansów jednostkowych ze wzorem bilansu skonsolidowanego. W wyniku takiej automatyzacji bilans skonsolidowany uzyskuje każda jednostka za pomocą jednego kliknięcia myszką. Później w wersji se następuje automatyczne sumowanie otrzymanych bilansów od jednostek. A następnie dokonuje się eliminacji i korekt. Program posiada mechanizmy do automatycznej weryfikacji poprawności zgłoszonych wyłączeń. To jednak temat na odrębny wpis.

Wzór każdego bilansu jednostkowego ma strukturę drzewiastą.  Co to oznacza?

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • bilans rachunkowość
  • bilans aktywa pasywa
  • bilans skonsolidowany przykład
  • wzór skosolidowanego bilansu
Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum