Informacje na temat ‘bilans skonsolidowany’

Dzisiaj w Warszawie w Sali Kolumnowej Sejmu odbywa się spotkanie z okazji jubileuszu 20 lat pracy Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Obchody rozpoczną się wystąpieniem okolicznościowym dr Ryszarda Pawła Krawczyka – Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Udział w konferencji zapowiedzieli, między innymi, prof. dr hab. Teresa Dębowska – Romanowska oraz prof. dr hab. Leon Kieres, którzy uświetnią uroczystość wygłoszeniem referatów związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego.

Wśród zaproszonych gości znajdują się przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu i Senatu, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Finansów, komisji sejmowych i senackich, Najwyższej Izby Kontroli, Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Zamówień Publicznych, Samorządowych Kolegiów Odwoławczych oraz przedstawiciele nauki i szkolnictwa wyższego. W ramach konferencji wręczone zostaną ordery i odznaczenia pracownikom zasłużonym dla rozwoju Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Mam bardzo dobre wspomnienia z 15 lat osobistej współpracy z RIO – szczególnie z RIO Lublin, której pracownikom zawdzięczam bardzo wiele. Serdeczne podziękowania pragnę przekazać byłym i obecnym pracownikom tej izby. Na rozwój mojej kariery zawodowej wyjątkowy wpływ miała ówczesna prezes tej izby Barbara Kozyra.

Czytaj dalej... »

Kończy się czerwiec i mówią, że kończy się sezon na truskawki. Wiem, że na Kaszubach trwa zdecydowanie dłużej i liczę, że podczas sierpniowego urlopu jeszcze znajdę je na swoim stole. Jeśli nie byłaś jeszcze na urlopie, to pewnie cichutko o nim marzysz jak ja.

Co ważnego musisz zrobić w tym tygodniu? Jak na kilka dni, to trochę będzie się działo. Do 30 czerwca powinna się odbyć sesja absolutoryjna, na której powinno być przyjęte sprawozdanie finansowe twojego jst. Jak pamiętasz na to sprawozdanie składają się łączne: bilanse jednostkowe jednostek i zakładów budżetowych, łączny rachunek zysków i strat, łączne zestawienie zmian w funduszu oraz bilans z wykonania budżetu. Z tego wynika, że rada nie ma obowiązku zapoznawać się z bilansem skonsolidowanym chociaż z drugiej strony musi przyjąć bilanse instytucji kultury. I to przyjęcie przez radę tych bilansów jest podstawą do ich konsolidacji. Więcej o procedurze absolutorium pisałam w ubiegłym roku i jeśli potrzebujesz, to proszę zajrzyj jeszcze do artykułu: Podstawa udzielenia absolutorium. Proszę upewnij się jakie jest stanowisko twojej RIO w sprawie formy tego zatwierdzenia. Przeglądając strony różnych izb zauważam, że ich stanowiska w tej sprawie nie są jednolite. Jedne twierdzą, że muszą być dwie uchwały 0 odrębnie o absolutorium i o przyjęciu sprawozdania, inne dopuszczają umieszczenie tych treści w jednej uchwale.

Czytaj dalej... »

W tym formularzu nie było wielu zmian. Aktywa sa identyczne jak w 2010 roku. Nastąpiły dwie zmiany w pasywach. Dotyczą one zmian nazw w dwóch pozycjach: A.II oraz A.III

Było: A.II Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-) oraz A.III Nadwyżka lub niedobór budżetu (+,-)

A teraz jest: A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-) oraz A.III Wynik budżetu (+,-)

Jak widzisz ma to związek ze zmianami, które pojawiły się na formularzu bilansu z wykonania budżetu – chociaż nie do końca identycznie brzmią.

Jeśli jeszcze nie przymierzałaś się do tego bilansu, to mam dla ciebie małą propozycję. Wymyśliłam narzędzie, które z plików xml wygenerowanych z BeSTii tworzą xml z bilansem skonsolidowanym, który możesz zaczytać do Bestii.

Czytaj dalej... »

Odpoczywając cieszyłyśmy się pięknem kwiatów i urokami ciepłej pogody. Jeśli byłaś kilka dni na urlopie, to teraz już pewnie wracasz do pracy. Czerwiec i lipiec trzeba będzie intensywniej skupić się na zawodowych obowiązkach.

Zastanawiam się jakiej pomocy potrzebujesz. Może znajdziesz chwilę, by napisać poniżej.

Już pora, by zbierać materiały do bilansu skonsolidowanego, jeśli masz spółki, instytucje kultury czy ZOZ-y. W przypadku, kiedy masz tylko jednostki budżetowe i zakłady, to wszystko już masz po wykonaniu bilansów łącznych oraz wykonania budżetu. Wystarczy je przepisać na formularz bilansu skonsolidowanego i zsumować. W przyszłym tygodniu rozpoczniemy cykl rozmów na ten temat.

Dzisiaj przynoszę ci informację opublikowaną na stronie RIO Lublin odnośnie wyjaśnień Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Publikowane jest tam pismo FS10/063/3/BB/WWP/12/FS136 Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2012 i poniższe wyjaśnienie:

Czytaj dalej... »

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum