Informacje na temat ‘bilans łączny’

Już ostanie dni kwietnia. Czas dopiąć sporządzanie łącznych sprawozdań finansowych i bilansu z wykonania budżetu. Już wiesz jakie są zmiany w formularzach. Jakie reguły poprawności możesz zastosować w sprawozdaniach będących sumami bilansów jednostkowych, zestawienia zmian w funduszu oraz rachunku zysków i strat. Jeszcze na chwilę wrócimy do tematu wyłączeń w kolejnym artykule.

Dzisiaj mała powtórka z bilansu z wykonania budżetu.

W pliku poniżej znajdziesz wskazówkę, co zrobić w programie Bilans Se z saldami kont kończących rok 2010, których nie ma w formularzu na rok 2011

Czytaj dalej... »

Bilans z wykonania budżetu jest sprawozdaniem jednostkowym, które wchodzi do łącznego sprawozdania finansowego j.s.t. Sporządzasz go na podstawie ksiąg rachunkowych budżetu (organu). W formularzu wprowadzono zmiany wynikające ze zmian w sposobie księgowania w roku 2011 środków unijnych.

Przypomnę poniżej zapisy w tej sprawie w rozporządzeniu MF dotyczące kont 901, 902, 903, 904. W najbliższym czasie zrobimy zestawienie różnic w opisach kont, bo znowu zmieniło się rozporządzenie i potrzebujesz aktualizować swoją politykę rachunkowości i plany kont.

Możesz sprawdzić co zmieniło się we wzorze tego bilansu w stosunku do roku 2010. Tutaj znajdziesz zestawienie dla nich:wzor-bilansu-z-wykonania-budzetu-od-2011. W systemie Bilanse będziesz mieć przepisane wszystkie salda z końca roku na początek ale nie będzie powiązań, do pozycji, które zostały usunięte ze wzorów. Zdefiniuj dla nich nowy algorytm powiązania do pozycji w bilansie i dopisz salda z końca roku 2011.

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • konto 902

Zapraszam cię do zapoznania się z artykułami różnych autorów, które mówią o sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2011 rok. Wiele jest różnych interpretacji przepisów. Dlatego ważne jest twoje podejście do zagadnienia i wybranie właściwej w twoim przypadku drogi.

Wskazówki, które wcześniej pojawiały się na tej stronie był konsultowane w szczególności z RIO Lublin. Znając życie wiem, że może się zdarzyć, że w twoja RIO może mieć inne stanowisko, które potrzebujesz poznać nim podejmiesz własne decyzje. Szczególnie potrzebujesz się zastanowić czy będziesz pokazywać wyłączenia czy nie. Dlatego też przytoczę przykład zarządzenia w tej sprawie.

Przypomnę, tak na marginesie, że z bilansami nie wiąże się dyscyplina finansów publicznych. Sprawozdania budżetowe pod nią podlegają a finansowe już nie.

Czytaj dalej... »

Najpóźniej do dnia 31 marca 2012 roku jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe składają do swoich jst sprawozdania finansowe za rok 2011. Zgodnie z rozporządzeniem MF na sprawozdanie to składają się:

 1. bilans jednostki z dodatkowymi informacjami i wyłączeniami
 2. rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 3. zestawienie zmian w funduszu

Już przyzwyczajeni jesteśmy do sporządzania tych dokumentów od kilku lat ale tym razem wchodzą pewne zmiany w przepisach prawa i w treści formularzy dla tych dokumentów, którym trzeba się przyjrzeć bliżej. Jednym z twoich zadań będzie dopilnowanie, by księgowe w jednostkach dostarczyły ci dokumenty bezbłędne. Nie znajduję w przepisach obowiązku dostarczenia ich w formie elektronicznej więc ze względu na swoją wygodę zadbaj, by wewnętrzne przepisy normalizowały również tę sprawę.

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • druk bilansu jednostki budżetowej za 2011
 • bilans jednostki budżetowej 2011
 • rachunek zysków i strat jednostki budżetowej 2011
 • bilans za 2011
 • rachunek zysków i strat za 2011
 • druk bilansu jednostki budżetowej 2011
 • zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2011 rok druk
 • bilans jednostki budżetowej za 2011 druk
 • rachunek zysków i strat jednostki budżetowej 2011 druk
 • bilans za 2011 w jednostkach budżetowych
Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum