Informacje na temat ‘bilans jednostki’

Jeszcze wracam do odpowiedzi na pytania zadane w sprawie likwidowanej szkoły. Monika pyta: cały majątek szkoły ma przejść na gminę. Protokół zdawczy robię na 31 sierpnia i wyksięgowuję wszystkie składniki majątkowe(tylko jak 011,013 będę miała na zero to,  jak stworzyć sprawozdania to jest bilans, rzis…itd ( czy pod inną datą) Iwona pyta: W jaki sposób (technicznie) odbywa się przejęcie należności i zobowiązań likwidowanej szkoły przez urząd gminy i co w przypadku gdy we wrześniu wpłynie rozliczeniowa faktura za energię elektryczną czy rozmowy telefoniczne? Czy należy ją zaksięgować w urzędzie? Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • likwidacja jednostki budżetowej
 • RBWSA dla zlikwidowanej jednostki
 • spraozdania z wydatkó strukturalnych dla zlikwidowanej jednostki
 • fundusz po zlikwidowanej jednostce budzetowej
 • wynik finansowy po likwidacji jednostki
 • likwidacja jednostki w trakcie roku a konta pozabilansowe
 • zlikwidowane jednostki
 • ksiegowanie zfss w zlikwidowanej jednostki
 • jak zrobić bilans w jednostce budżetowej
 • jak przeprowadzic inwentaryzacja zdawczo odbiorcza

W trakcie roku szkolnego w niektórych gminach zachodzi potrzeba zlikwidowanie nierentownej szkoły. W przypadku Moniki, na której pytania odpowiadam, w miejsce likwidowanej szkoły tworzy się przedszkole. Z  opisu wynika, że sytuacja jest nieco inna niż w przypadkach opisywanych tutaj, kiedy likwidowane były gospodarstwa i zakłady budżetowe. Majątek szkoły ma być przekazany do gminy a nie do nowej jednostki.

Nie mam informacji jakiej dokładnie treści jest zarządzenie w tej sprawie i jaki ustanowiono harmonogram likwidacji.

Przeanalizujmy pytania Moniki w kilku kolejnych artykułach (odpowiadam w nieco innej kolejności). Dzisiaj pytanie z tytułu: Czy bilans likwidowanej jednostki różni się od zwykłego bilansu?

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • bilan w zlikwidowanej jednostce budżetowej
 • bilans likwidowanej jednostki budżetowej
 • bilans likwidowanej szkoły
 • bilans skonsolidowany a likwidacja jednostek
 • czym się różni budżet od bilansu?
 • w łącznym bilansie ujmuje się bilans jednostki zlikwidowanej w trakcie roku
 • wzajemne rozliczenia w bilansie łącznym Powiatu

Zapraszam cię do zapoznania się z artykułami różnych autorów, które mówią o sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2011 rok. Wiele jest różnych interpretacji przepisów. Dlatego ważne jest twoje podejście do zagadnienia i wybranie właściwej w twoim przypadku drogi.

Wskazówki, które wcześniej pojawiały się na tej stronie był konsultowane w szczególności z RIO Lublin. Znając życie wiem, że może się zdarzyć, że w twoja RIO może mieć inne stanowisko, które potrzebujesz poznać nim podejmiesz własne decyzje. Szczególnie potrzebujesz się zastanowić czy będziesz pokazywać wyłączenia czy nie. Dlatego też przytoczę przykład zarządzenia w tej sprawie.

Przypomnę, tak na marginesie, że z bilansami nie wiąże się dyscyplina finansów publicznych. Sprawozdania budżetowe pod nią podlegają a finansowe już nie.

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • temat ciekawy na publikacje

By mieć pewność, że sprawozdanie finansowe sporządziłaś poprawnie potrzebujesz szybko sprawdzić pewne określone zależności między kwotami wpisanymi w poszczególnych formularzach. By szybko i sprawnie wykonać sprawozdania łączne dla jednostek budżetowych, zakładów i gospodarstw potrzebujesz je zweryfikować w chwili przyjmowania. Kiedy robisz to ręcznie bez wsparcia ze strony systemu informatycznego, to potrzebujesz algorytmu do takiej weryfikacji.

W zeszłym roku przygotowałam dla ciebie listę podstawowych kroków, które możesz wykonać biorąc do ręki bilans jednostki (B-Jed), zestawienie zmian w funduszu (F-Zzf) i rachunek zysków i strat (F-Rzs). Oznaczenia w nawiasach są oznaczeniami tych dokumentów w systemie BeSTi@. Dzisiaj podaję ci jej uaktualnienie uwzględniając zmiany, które wprowadzono do tych formularzy w roku 2011.

Przyjmijmy typowe oznaczenia: BO  - Stan na początek roku (lub Stan na koniec roku poprzedniego) oraz BZ – Stan na  koniec roku (lub Stan na koniec roku bieżącego) a dla typów jednostek użyjmy skrótów: JB – jednostka budżetowa, SZB – samorządowy zakład budżetowy.

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • przekwalifikowanie pokrycia amortyzacji w rzis za 2011
 • jak sprawdzić czy bilans jest dobrze zrobiony
 • fundusz jednostki w bilansie
 • jak prawidłowo zrobić RZiS i bilans
 • jak sprawdzić rachunek zysków i strat
 • jak sprawdzic sprawozdanie finansowe
 • jak sprawdzić zestawienie zmian w bilansie
 • jak zrobić zestawienie zmian w funduszu jednostki budzetowej
 • wzór na sprawdzenie bilansu
Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum