Informacje na temat ‘bilans jednostki’

Jeszcze wracam do odpowiedzi na pytania zadane w sprawie likwidowanej szkoły. Monika pyta: cały majątek szkoły ma przejść na gminę. Protokół zdawczy robię na 31 sierpnia i wyksięgowuję wszystkie składniki majątkowe(tylko jak 011,013 będę miała na zero to,  jak stworzyć sprawozdania to jest bilans, rzis…itd ( czy pod inną datą) Iwona pyta: W jaki sposób (technicznie) odbywa się przejęcie należności i zobowiązań likwidowanej szkoły przez urząd gminy i co w przypadku gdy we wrześniu wpłynie rozliczeniowa faktura za energię elektryczną czy rozmowy telefoniczne? Czy należy ją zaksięgować w urzędzie? Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • bilans jednostki budżetowej przykładowy
 • przejęcie likwidowanej jednostki budżetowej w ciągu roku a rachunek zysków i strat
 • zestawienie zmianw funduszu jednostki dyscyplina budetowa
 • likwidacja jednostki budzetwoej
 • likwidacja jednostki budżetowej zadania likwidatora
 • likwidacja jednostki budzetowej w ciągu roku co z trzynastką
 • jaki konta bierzemy do zestawienia zmian w funduszu jednostki budzetowej
 • jak sprawdzić bilans jednostki budżetowej forum
 • do kiedy oddać bilans jednostki budetowej
 • BILANS W GMINIE

W trakcie roku szkolnego w niektórych gminach zachodzi potrzeba zlikwidowanie nierentownej szkoły. W przypadku Moniki, na której pytania odpowiadam, w miejsce likwidowanej szkoły tworzy się przedszkole. Z  opisu wynika, że sytuacja jest nieco inna niż w przypadkach opisywanych tutaj, kiedy likwidowane były gospodarstwa i zakłady budżetowe. Majątek szkoły ma być przekazany do gminy a nie do nowej jednostki.

Nie mam informacji jakiej dokładnie treści jest zarządzenie w tej sprawie i jaki ustanowiono harmonogram likwidacji.

Przeanalizujmy pytania Moniki w kilku kolejnych artykułach (odpowiadam w nieco innej kolejności). Dzisiaj pytanie z tytułu: Czy bilans likwidowanej jednostki różni się od zwykłego bilansu?

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • bilans likwidowanej jednostki budżetowej
 • bilans wzajemne rozliczenia
 • bilans zlikwidowanej jednostki budżetowej
 • likwidacja jednostki bilans

Zapraszam cię do zapoznania się z artykułami różnych autorów, które mówią o sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2011 rok. Wiele jest różnych interpretacji przepisów. Dlatego ważne jest twoje podejście do zagadnienia i wybranie właściwej w twoim przypadku drogi.

Wskazówki, które wcześniej pojawiały się na tej stronie był konsultowane w szczególności z RIO Lublin. Znając życie wiem, że może się zdarzyć, że w twoja RIO może mieć inne stanowisko, które potrzebujesz poznać nim podejmiesz własne decyzje. Szczególnie potrzebujesz się zastanowić czy będziesz pokazywać wyłączenia czy nie. Dlatego też przytoczę przykład zarządzenia w tej sprawie.

Przypomnę, tak na marginesie, że z bilansami nie wiąże się dyscyplina finansów publicznych. Sprawozdania budżetowe pod nią podlegają a finansowe już nie.

Czytaj dalej... »

By mieć pewność, że sprawozdanie finansowe sporządziłaś poprawnie potrzebujesz szybko sprawdzić pewne określone zależności między kwotami wpisanymi w poszczególnych formularzach. By szybko i sprawnie wykonać sprawozdania łączne dla jednostek budżetowych, zakładów i gospodarstw potrzebujesz je zweryfikować w chwili przyjmowania. Kiedy robisz to ręcznie bez wsparcia ze strony systemu informatycznego, to potrzebujesz algorytmu do takiej weryfikacji.

W zeszłym roku przygotowałam dla ciebie listę podstawowych kroków, które możesz wykonać biorąc do ręki bilans jednostki (B-Jed), zestawienie zmian w funduszu (F-Zzf) i rachunek zysków i strat (F-Rzs). Oznaczenia w nawiasach są oznaczeniami tych dokumentów w systemie BeSTi@. Dzisiaj podaję ci jej uaktualnienie uwzględniając zmiany, które wprowadzono do tych formularzy w roku 2011.

Przyjmijmy typowe oznaczenia: BO  - Stan na początek roku (lub Stan na koniec roku poprzedniego) oraz BZ – Stan na  koniec roku (lub Stan na koniec roku bieżącego) a dla typów jednostek użyjmy skrótów: JB – jednostka budżetowa, SZB – samorządowy zakład budżetowy.

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • przekwalifikowanie pokrycia amortyzacji w rzis za 2011
 • zestawienie zmian w funduszu sprawdzanie instrukcja
 • jak sporzadzić bilans
 • sprawdzanie salda do bilansu
 • nadwyżka środków obrotowych w bilansie jednostki budżetowej
 • jak sprawdzic wianuszek w bilansie
 • jak sprawdzić poprawność bilansu
 • JAK SPRAWDZIĆ FUNDUSZ W BILANSIE
 • jak sprawdzić bilans
 • jak sporządzić zestawienie zmian w funduszu jednostki
Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum