Informacje na temat ‘art.242’

kartka-a-czerwonym-wrzesień2310Deficyt może być być finansowany nadwyżką z lat ubiegłych (art.217, ust.2 pkt.5), to znaczy nadwyżką skumulowaną. Nie chodzi tutaj o nadwyżkę z roku ubiegłego. Szacując tę możliwość finansowania musisz brać pod uwagę wielkości skumulowanej nadwyżki/niedoboru (deficytu) budżetu, który wykazujesz w bilansie z wykonania budżetu jako saldo konta 960 (Wn -niedobór, Ma- nadwyżka).

W zależności od wielkości tych kwot mogą zaistnieć różne sytuacje, które postarajmy się rozważyć. Możliwe są następujące scenariusze:

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • jak wyliczyć wolne środki w budżecie gminy
 • jak ustalic wysokość wolnych środków w JST
 • wolne środki w budżecie gminy

Kontynuuję omówienie opracowania ze strony RIO umieszczonego w zbiorach tekstów w części Varia: Informacja o budżetach JST za lata 2007-2009 w ujęciu art. 242 i 243 uofp (plik do pobrania, jeśli nie znajdziesz go na stronie RIO, by przeczytać na ekranie Analiza_JST_art242_243_za_2007_2009).

W tabeli 7 znajdziesz wyliczenia dla swojej jednostki wskaźnika limitu zadłużenia na lata 2007-2009 obliczonego według formuły z art.243. ust.1, 2:

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • art 243 ustawy o finansach publicznych
 • art 202 uofp
 • art 227 uofp wyłączenia
 • art 267 u o f p
 • W myśl art 44 ust 2 ustawy o o finansach publicznych
 • wprowadzenie art 243 ustawy o finansach publicznych od kiedy

Na stronie RIO w zbiorach tekstów w części Varia jest  Informacja o budżetach JST za lata 2007-2009 w ujęciu art. 242 i 243 uofp (plik do pobrania, jeśli nie znajdziesz go na stronie RIO, by przeczytać na ekranie Analiza_JST_art242_243_za_2007_2009).

Co ważnego w tej publikacji jest dla ciebie?

Odpowiedź na pytanie w jakim celu wykonano to opracowanie?

Niniejsza analiza została opracowana w celu oszacowania skali problemów jakie mogą pojawić się w przypadku opóźnień procesu dostosowywania metod planowania budżetowego do nowych regulacji, w szczególności opóźnień przy optymalizacji wydatków bieżących.

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • art 242 ustawy o finansach publicznych
 • art 242 ufp
Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum