Informacje na temat ‘art.237’

kartka-listopad-6sobJuż pewnie intensywnie finiszujesz z pracami nad projektem uchwały budżetowej na 2011 rok.

Może jeszcze potrzebujesz dodatkowych informacji. Kilka z nich przytoczę poniżej. Z pewnością nie jest to pełna lista więc zapraszam do rozmowy w dyskusji poniżej, gdzie możesz napisać pytanie, odpowiedź na zadane pytanie czy ogólnie swoje uwagi i przemyślenia.

Uwierz mi, że pisanie nawet kilku zdań czy ułożenie pytania pomaga ci uporządkować twoją wiedzę i zweryfikować swój sposób myślenia. Twoje jedno zdanie może pomóc wielu innym osobom rozwiązać podobny do twojego problem.

Teraz kilka pomocnych rzeczy, które wydają się pomocne z mojego punktu widzenia*:

Czytaj dalej... »

Jeśli jeszcze nie masz zaktualizowanej uchwały proceduralnej, to już najwyższy czas.  Obszerny artykuł, który traktuje o tym zagadnieniu w kontekście poprzednich uregulowań prawnych opublikowany został w Finansach Komunalnych 5/2007. Jego elektroniczną wersję znajdziesz  na stronie portalu  finanse-publiczne.pl -  Joanna M. Salachna: Procedura uchwalania budżetu i jego zmian – kompetencje organów wykonawczych i stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.

Moja gmina, której jestem mieszkańcem, przedłożyła uchwałę rady, którą RIO Wrocław uznało za nieważną.

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • procedura budżetowa gminy
  • gmina lądek-zdrój procedura uchwalania budżetu gminy

Konsekwencją zmian wynikających ze zmian w ustawie o finansach publicznych są również zmiany w systemie BeSTi@, które umożliwią przekazanie projektów budżetów na rok 2010 a później uchwały i jej zmian.

Pierwszą zmianą jest wprowadzenie szerszej listy zadań ustawowych. By system informatyczny działał prawidłowo muszą być zachowane mechanizmy, które stosowano do tej pory obok tych nowych, które są wprowadzane.

Zgodnie z art. 237 ust. 2 w 2010 r. dochody i wydatki planuje się w podziale na rodzaje zadań, dlatego też dla projektu na 2010 r. będzie domyślnie zaznaczona kolumna “rodzaj zadania”. Poszczególne wpisy w tej kolumnie oznaczają:

  1. zlecone - zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,
  2. poroz. z AR - zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
  3. poroz. z JST – zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
  4. własne - zadania własne.

Czytaj dalej... »

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum