Informacje na temat ‘art.226’

kartka-listopad-5ptWiele pytań zadajesz sobie opracowując projekty na 2011 rok. Być może jednym z nich jest pytanie zadane w tytule. Teoretycznie odpowiedź niesie art.227 obowiązującej ustawy o finansach publicznych, który wylicza następujące możliwości:

  1. okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, co dla pierwszego opracowania daje lata 2011-2014
  2. okres ten nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4. – czyli w wykazie przedsięwzięć
  3. okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Czytaj dalej... »

katka-pazdziernik-1910wtPrzekazuję ci kolejne informacje opublikowane na stronie regionalnej izby obrachunkowej na temat przygotowania projektu wieloletniej prognozy na rok 2011.

Użyty formularz jest zgodny z formularzem MF do pozycji nr 23. W formularzu pojawia się dodatkowa pozycja 24 rozbita na podpunkty a-f,  która przekazuje informację dotyczącą sposobu sfinansowania spłaty długu (kwota wykazywana w tej pozycji powinna opisuje kwotę wykazaną w poz. 7a – rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji).

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • rio poznań
  • wyjaśnienia rio poznań przedsięwzięcia wpf

Trwa dyskusja jak interpretować pojęcie przedsięwzięcie na potrzeby WPF. Przyglądam się tej dyskusji myśląc jednocześnie w jaki sposób mogę pomóc ci w ich ewidencji, by maksymalnie usprawnić i zautomatyzować ten proces.

Przyjrzyj się razem ze mną zapisom w u.f.p. i wyjaśnieniom, które opublikowało MF. Wspominałam już o tym dokumencie, który jest do pobrania ze strony MF

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • jakie przedsięwzięcia ujmować w wpf
  • jakie zadania ujmujemy w przedsiewzieciach w wpf
  • przedsięwzięcia wieloletnie
Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum