Informacje na temat ‘art.223’

Do 31 marca przygotowujesz sprawozdanie z rocznego wykonania budżetu za 2011 rok. Już przywoływałam w ubiegłym roku przepisy prawa, które regulują cały proces absolutoryjny więc możesz wrócić do tych artykułów.

Informacje w tej sprawie opublikowało RIO Warszawa. Kliknij w ten link i na stronie podejrzyj plik pdf, w  którym znajdziesz również informacje dotyczące ostatnio zmienionych przepisów prawa i błędach związanych z pomocą publiczną.

RIO Poznań przekazuje następujący komunikat dla organów wykonawczych ze swojego obszaru działania. Przytoczę go tutaj, bo identyczne wymagania są dla wszystkich na terenie całego kraju:

Czytaj dalej... »

Już od pewnego czasu trwają dyskusje na temat tego sprawozdania i przedstawiane są różne interpretacje jak je należy sporządzić. Na Forum RIO Adam Głębski udziela informacji na ten temat, którą przytoczę dla twojej wygody w całości:

Uprzejmie informujemy, iż do końca czerwca zostanie udostępniona nowa wersja systemu BeSTi@, w której zostaną wprowadzone ostateczne poprawki umożliwiające obsługę sprawozdań Rb-34s.
Sprawozdania te – zgodnie z wytycznymi Zamawiającego (MF) przekazane Wykonawcy systemu – będą obsługiwane zgodnie z następującymi zasadami:
  1. Jednostka oświatowa JST zobowiązana do sporządzania sprawozdań Rb-34S pólrocznych/rocznych z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych powinna sporządzać tylko jedno sprawozdanie dla rachunku o którym mowa wyżej.
  2. Jednostka samorządu terytorialnego powinna sporządzać jedno zbiorcze sprawozdanie Rb-34S.
Oznacza to m.in. iż wszystkie rozdziały powinny być na jednym formularzu.

Czytaj dalej... »

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum