Wiem doskonale ile zadań musisz sfinansować z budżetu. Wiem też, że musisz to zrobić niezależnie od tego czy masz do dyspozycji 5, 10 , 30, 120 , 600 czy więcej milionów. Nigdy nie chciałam być na twoim miejscu. Dużo łatwiej jest siedzieć na moim fotelu i podpowiadać ci co nowego szykuje dla ciebie ustawodawca. Zdecydowanie kończą się wakacje. Jeśli uporałaś się ze zmianami w polityce rachunkowości, to może jeszcze korzystasz z kilku wolnych dni złotej jesieni. Od poniedziałku już weźmiesz się mocno do pracy.

Masz 3 miesiące na przygotowanie się do przesyłania miesięcznych sprawozdań w BeSTii. Jeśli potrzebujesz porady w tym zakresie, to napisz poniżej swoje pytania. A wiem, że nie wszystko jest jasne i często może się to wiązać z zaplanowaniem wydatków na zakupienie nowych komputerów w jednostkach budżetowych. Większość systemów F-K, które znam generują plik xml tylko z Rb-27S i Rb-28S. Jest obowiązek  składania wszystkich sprawozdań z jednostki budżetowej w postaci elektronicznej bez wyraźnego określenia formatu plików. Raczej pewne będzie, że w przyszłym roku format xml z BeSTii będzie obowiązkowy.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji projektem założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw. Z opinii Ministerstwa Finansów wynika, że ma zamiar stać na straży ograniczania wydatków publicznych wynikających z proponowanych uregulowań. Jaki będzie końcowy rezultat tych działań dowiemy się niebawem. Mam nadzieję, że głos MF będzie się liczył.

Dostałam taką notkę w biuletynie Rachunkowości Budżetowej z infor.pl

Pomysłodawcy zmian proponują także modyfikację niektórych innych ustaw mających wpływ na lepsze zinformatyzowanie urzędów, w tym Kodeksu postępowania administracyjnego czy Ordynacji podatkowej.

W celu umożliwienia składania pism w postaci elektronicznej do wszystkich podmiotów właściwych do rozpatrzenia spraw danego rodzaju przewiduje się nałożenie na jednostki publiczne obowiązku posiadania elektronicznych skrzynek podawczych.

Planuje się również uregulowanie kwestii związanych z wystawianiem usług na ePUAP przez podmioty publiczne.

Podmioty udostępniające usługi na ePUAP mają być zobowiązane do aktualizacji katalogu usług, o którym mowa w rozporządzeniu w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Ma to pozwolić na uzyskanie listy usług wystawianych na ePUAP, zgodnej ze stanem prawnym stanowiącym podstawę funkcjonowania przedmiotowych usług.

Rozwiązanie takie ma na celu przeciwdziałanie sytuacji, w której raz wystawiona usługa nie podlega aktualizacji pomimo zmiany np. podstawy prawnej do jej wydania. Takie sytuacje natomiast częstokroć prowadzą do teoretycznego funkcjonowania usługi, która w swej treści jako podstawę prawną określonego pisma powołuje artykuł, który został zmieniony lub też w skrajnych przypadkach został uchylony.

Karol Zawadzki

3 Odpowiedzi do “Szykuj pieniądze w budżecie na nowe obowiązkowe wydatki”

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum