Pragnę poinformować cię, że RIO w Lublinie organizuje 27 września 2012 r. szkolenie dla pracowników jst na temat: „Projekt uchwały budżetowej i uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok”.

Szkolenie odbędzie się w Sali Błękitnej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim (Lublin, ul. Spokojna 4) w godz. 10:00 – 14:00. Szkolenie prowadzą członkowie Kolegium RIO w Lublinie.

P.S. W związku z zainteresowaniem szkoleniem uruchomiono dodatkowy termin w dniu 26 września.

Program szkolenia:

część I – Projekt uchwały budżetowej na 2013 rok (Dorota Cichoń)

 1. Treść projektu uchwały budżetowej.
 2. Opinie regionalnej izby obrachunkowej.
 3. Zmiany projektu uchwały budżetowej.
 4. Uchwała budżetowa.

część II – Wieloletnia prognoza finansowa (Wojciech Janek)

 1. Przypomnienie pojęć związanych z wieloletnią prognoza finansową.
 2. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową i prognozą kwoty długu.
 3. Upoważnienia w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 4. Tryb sporządzenia projektu i uchwalenia uchwały w sprawie wpf.
 5. Znaczenie opinii regionalnej izby obrachunkowej.
 6. Wymagana zgodność między wpf i budżetem.
 7. Zapowiedź zmian formularza wpf.

Szczegółowe informacje  znajdziesz na stronie BIP RIO Lublin

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum