Sprawozdania z urzędów skarbowych mają również wpływ na treść sprawozdań z zakresu operacji finansowych.

W piśmie z Bychawy do MF skarbnik Elżbieta Dworak informuje i pyta dalej:

Jednocześnie nie możemy prawidłowo w tym terminie sporządzić jednostkowego sprawozdania RB-N jednostki samorządu terytorialnego.

[...]

Od 1 stycznia 2010 r. obowiązuje również sprawozdanie RB-ZN. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami prosimy o odpowiedź, jaką gotówkę i depozyty oraz jakie należności Skarbu Państwa wykazywać w tym sprawozdaniu z tytułu wykonywania zadań zleconych przez gminę.

Ministerstwo odpowiada w sprawie Rb-N:

Rb-N(kliknij w ramkę, to powiększony obrazek otworzy się w nowej zakładce)

Więcej wyjaśnień dotyczy sprawozdania Rb-ZN:

Rb-ZN

I bardzo wyraźnie podkreśla się, że sprawozdania RB-ZN  powinny zawierać informacje o należnościach, środkach finansowych zgromadzonych na rachunkach jst przypisanych budżetowi państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu:

Rb-ZN-informacja-o-stanie-srodkow-przypisanych-BP

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • yhs-002

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum