Wiele emocji budzi sprawa terminów przekazywania sprawozdań z urzędów skarbowych do j.s.t. od kiedy dotrzymywanie terminów przekazywania sprawozdań objęte zostało dyscypliną finansów publicznych. Pewną nadzieję można mieć na przyszłość, bo

obietnica-MF(kliknij w ramkę, to powiększony obrazek otworzy się w nowej zakładce)

Powyższy fragment pochodzi z pisma MF będącego odpowiedzią na pismo, które zredagowała skarbnik gminy Bychawa Elżbieta Dworak i wysłała do MF razem z burmistrzem. Zacytuję fragmenty a do całości treści jest link na końcu wpisu.

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie naszych wątpliwości związanych ze sporządzeniem prawidłowo i w obowiązującym terminie sprawozdań.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej określono termin sporządzenia sprawozdań jednostkowych RB- 27S i RB-28s dla jednostek budżetowych samorządu terytorialnego 10 dni po upływie okresu sprawozdawczego (także tych za marzec, czerwiec, wrzesień, rocznych – 1 lutego). Sprawozdaniem jednostkowym jest także sprawozdanie urzędu jako jednostki budżetowej i organu – wynika to wprost z zapisów § 6 ust. 1 pkt. 3, który mówi, że sprawozdania zbiorcze są sporządzane na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych oraz sprawozdania jednostkowego jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu. Jednocześnie od 1 stycznia 2010 r. zgodnie nowym brzmieniem art. 18 pkt. 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest „niesporządzenie lub nieprzekazanie w terminie sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania”.

Prosimy o odpowiedź jak prawidłowo wykazać w sprawozdaniu jednostkowym RB-27S jednostki samorządu terytorialnego (sporządzanym do 10 dnia następnego miesiąca za marzec, czerwiec, wrzesień oraz grudzień do 1 lutego) dochody wykonane, należności oraz zaległości i nadpłaty dotyczące dochodów pobranych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, w sytuacji, gdy urzędy skarbowe mają termin przekazania sprawozdań RB-27 do zarządów jednostek samorządu terytorialnego 15 dni po upływie okresu sprawozdawczego, za grudzień  do 13 lutego. W praktyce urzędy skarbowe wysyłają 15 dnia sprawozdania, natomiast otrzymujemy je koło 20 dnia (są to sprawozdania urzędów skarbowych z całej Polski). Wiemy, że poprzednie terminy były takie same, ale także nie mogliśmy dotrzymywać terminów sporządzenia sprawozdań jednostkowych jednostki samorządu terytorialnego ze względów przedstawionych powyżej (nie było to naruszeniem dyscypliny finansów publicznych). Zaznaczamy, że te sprawozdania jednostkowe pozostają w jednostce samorządu terytorialnego, nie są nigdzie składane.

Urzędy skarbowe przekazują swoje sprawozdania jednostkom samorządu terytorialnego: kwartalne – do 15-go kwietnia, lipca, października bieżącego roku i miesięczne za grudzień do 15-go stycznia oraz roczne do 13 lutego następnego roku.

Bardzo ciekawa jest interpretacja terminów sporządzenia sprawozdania przedstawiona przez MF:

terminy-sporzadzania

J.s.t. przekazują sprawozdania do RIO w terminach: kwartalne  za I, II, III kwartał do 22-go kwietnia, lipca, października, miesięczne za grudzień do 22-go stycznia oraz roczne do 23 lutego. To oznacza, że terminy ustanowione dla urzędów skarbowych pozwalają j.s.t. terminowo przekazać sprawozdania do RIO. I jaka jest konkluzja MF?

konkluzja

Oryginały dokumentów znajdziesz na stronie RIO Lublin. Dla twojej wygody podaję ci prostszy dostęp do tych dokumentów:

Pismo z Bychawy do MF: Bychawa-do-MF

Odpowiedź MF podpisana przez dyr. Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego – Zdzisławę Wasążnik: MF-do-Bychawy

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • sprawozdanie do wojewody Izby skarbowe

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum