Marek Poniatowski – Prezes RIO w Lublinie przypomina o obowiązku wyodrębnienia w planach finansowych niektórych jednostek środków na szkolenia pracowników (pismo RIO – I – 421/153/09). Obowiązek taki wynika z art. 29 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z dnia 18.12.2008) i dotyczy pracowników:

  1. urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych;
  2. starostw powiatowych oraz powiatowych jednostek organizacyjnych;
  3. urzędów gmin, jednostek pomocniczych gmin oraz gminnych jednostek i zakładów budżetowych;
  4. biur (ich odpowiedników) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki;
  5. biur (ich odpowiedników) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum