Kolejne pytanie: co z urzędem skarbowym? To znaczy kiedy wydać pracownikom PIT-11, kiedy zrobić do urzędu skarbowego sprawozdanie roczne?

Nie jestem specjalistą od spraw pracowniczych. Odpowiem wiec na to pytanie dość lakonicznie. Jeśli czytasz ten tekst a znasz się na tym zagadnieniu, to proszę uzupełnij moją wypowiedź. Dziękuję w imieniu Moniki.

Już na dwa miesiące przed dniem likwidacji powinny rozpocząć się czynności związane z załatwieniem spraw pracowniczych. Przede wszystkim powinni być oni  powiadomieni o wygaśnięciu stosunku pracy albo o propozycji pracy na innym stanowisku.

Wszystkie sprawy pracownicze powinny być załatwione najpóźniej do 3 dni po dniu likwidacji. W tym terminie pracownicy powinni otrzymać świadectwa pracy, PIT-11, Rp-7. Pracownikom należą się również trzynastki.

Urząd skarbowy, statystyczny i inne instytucje trzeba powiadomić o likwidacji na 2 tygodnie przed dniem likwidacji.

Pytasz również o fundusze z ZFŚS. Nie spotkałam się z ekstra regulowaniami na koniec działalności. Działasz tak, jak masz to w regulaminie. Pozostałe środki przelewasz do gminy.

Całą dokumentację pracowniczą przekazujesz do gminnego archiwum zgodnie z instrukcją archiwizacji dokumentów, która powinna być opracowana w gminie.

2 Odpowiedzi do “Sprawy pracownicze w likwidowanej jednostce”

 • anita:

  co za bzdury…skąd te terminy???

  • Terminy ustala organ ustawodawczy, który likwiduje jednostkę. Harmonogram likwidacji powinien stanowić załącznik do uchwały o likwidacji. Terminy powinny być dostosowane do potrzeb i możliwości. Jednocześnie nie mogą naruszać prawa ustanowionego ustawami i rozporządzeniami.

   Podane terminy, Anito, są przykładami rozwiązania, które może zostać przyjęte. Jeśli masz propozycję, którą możesz się podzielić tutaj z Czytelnikami, to bardzo proszę. To będzie pomocne. Dziękuję
   Basia

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum