Znów składamy miesięczne i kwartalne sprawozdania. Jednocześnie już zbierasz materiały do projektu budżetu i WPF. Jest nowa wersja systemów BeSTi@ i SJO BeSTi@. Krótki opis zmian i sposobu aktualizacji opublikuję niebawem.

Mam nadzieję, że w swoich jednostkach podległych już masz uporządkowaną sprawę sprawozdawczości. Pamiętasz, że jednostki mają obowiązek sporządzania sprawozdań w postaci elektronicznej. W obsłudze systemu SJO BeSTi@ już mogą być podpisywane te sprawozdania podpisem elektronicznym.

Terminy:

10 październik (czwartek)

  1. jednostki budżetowe składają do zarządów j.st.: Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N oraz Rb-50W i  Rb-ZN. Ostatnie dwa dotyczą tych jednostek, które wykonują zadania zlecone
  2. samorządowe zakłady budżetowe Rb-Z, Rb-N składają do zarządów j.st.

14 październik  (poniedziałek – ponieważ ustawowy termin 12-go przypada w sobotę)

  1. zarządy j.s.t. składają zbiorcze Rb-27ZZ do dysponentów przekazujących dotacje i do wiadomości do RIO

15 październik (wtorek)

  1. Samorządowe instytucje kultury i ZOZ-y składają jednostkowe Rb-N i Rb- Z do zarządów j.s.t.
  2. zarządy j.s.t. składają zbiorcze Rb-50 do dysponentów przekazujących dotacje i do wiadomości do RIO

22 październik (wtorek)

  1. zarządy j.s.t. składają zbiorcze Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN do RIO
  2. zarządy j.s.t. składają zbiorcze  Rb-ZN do dysponentów dotacji
  3. zarządy j.s.t. składają jednostkowe organu Rb-NDS do RIO

28 październik (poniedziałek)

  1. zarządy j.s.t. składają zbiorcze  Rb-N i Rb-Z jednostek z osobowością prawną do RIO

P.S. Przy sporządzaniu Rb-Z pamiętaj o zmianie rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji tytułów dłużnych z dnia 23.12.2010, które już nie obowiązuje (Dz. U. Nr 252 poz. 1692 z dnia 29 grudnia 2010 r.) Zmieniono go rozporządzeniem z dnia 28 grudnia 2011 r., które obowiązuje od 1 stycznia 2012 (Dz.U.2011.298.1767). Na pasku bocznym masz linki do rozporządzeń z 2010 roku. Jeszcze zapowiadanych aktualizacji nie ma.

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • rb-50 termin ź

Jedna odpowiedź do “Sprawozdawczość budżetowa – październik 2013”

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum