Najpóźniej do dnia 31 marca 2012 roku jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe składają do swoich jst sprawozdania finansowe za rok 2011. Zgodnie z rozporządzeniem MF na sprawozdanie to składają się:

 1. bilans jednostki z dodatkowymi informacjami i wyłączeniami
 2. rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 3. zestawienie zmian w funduszu

Już przyzwyczajeni jesteśmy do sporządzania tych dokumentów od kilku lat ale tym razem wchodzą pewne zmiany w przepisach prawa i w treści formularzy dla tych dokumentów, którym trzeba się przyjrzeć bliżej. Jednym z twoich zadań będzie dopilnowanie, by księgowe w jednostkach dostarczyły ci dokumenty bezbłędne. Nie znajduję w przepisach obowiązku dostarczenia ich w formie elektronicznej więc ze względu na swoją wygodę zadbaj, by wewnętrzne przepisy normalizowały również tę sprawę.

Nieterminowość składania tych dokumentów nie podlega dyscyplinie finansów publicznych i to powoduje, że często nie otrzymujesz tych dokumentów na czas. Rodzi to sytuację, w której ty odczujesz presję czasu i stress, kiedy przyjdzie termin sporządzenia sprawowdania łącznego.

Ustawa o rachunkowości  (Dz.U. z 2009 nr 152 poz. 1223) daje do wyboru kierownikowi jednostki jeszcze wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat (art 47.4.1). [Również Kancelaria Sejmu udostępniła opracowanie jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości opracowanego na podstawie zmian zawartych w Dz.U. z 2009 roku: Nr 152, poz. 1223, Nr 157 poz. 1241, Nr 165 poz. 1316, z roku 2010 nr 47 poz. 278 (treść aktu możesz pobrać klikając TUTAJ)]

Zwróć jednak uwagę księgowym, że rozporządzenie MF w sprawie szczególnych zasad rachunkowości nakazuje wybór wariantu zapisem w § 17.

§ 17.

1. Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych jednostki, o których mowa w § 1 pkt 3 i 4, sporządzają sprawozdanie finansowe składające się z:

1) bilansu;

2) rachunku zysków i strat (wariant porównawczy);

3) zestawienia zmian w funduszu. [...]

3. Bilans powinien zawierać informacje w zakresie ustalonym dla:

1) jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego – w załączniku nr 5 do rozporządzenia; [...]

4. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) powinien zawierać informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

5. Zestawienie zmian w funduszu powinno zawierać informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

6. Z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządza się bilans zawierający informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 9 do rozporządzenia. [...]

Na podstawie otrzymanych dokumentów od księgowych sporządzasz swoje sprawozdanie finansowe, które najpóźniej do 30 kwietnia 2012 przekazujesz do RIO:

 1. łączny bilans jednostek i samorządowych zakładów budżetowych z dodatkowymi informacjami, który uwzględnia zweryfikowane informacje o wyłączeniach wzajemnych zobowiązań i należności między nimi (jeśli takie istnieją)
 2. łączny rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) z tych jednostek
 3. łączne zestawienie zmian w funduszu z tych jednostek
 4. jednostkowy bilans z wykonania budżetu z objaśnieniami

Zapraszam cię do rozmów na ten temat przez najbliższe dni.

Dla użytkowników systemu Bilanse przygotuję warsztaty on-line, których terminy możemy już ustalać telefonicznie lub pocztą e-mail. Proszę tylko powiadom swoje jednostki, by nie wprowadzały jeszcze danych do swoich wersji programów nim nie otrzymają od ciebie nowych wzorów formularzy sprawozdań i zaktualizowanej wersji programu, który obsłuży wyłączenia w bilansie jednostkowym.

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • druk bilansu jednostki budżetowej za 2011
 • bilans jednostki budżetowej 2011
 • rachunek zysków i strat jednostki budżetowej 2011
 • rachunek zysków i strat za 2011
 • bilans za 2011
 • druk bilansu jednostki budżetowej 2011
 • zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2011 rok druk
 • bilans jednostki budżetowej za 2011 druk
 • rachunek zysków i strat jednostki budżetowej 2011 druk
 • bilans za 2011 w jednostkach budżetowych

3 Odpowiedzi do “Sprawozdanie finansowe za rok 2011”

 • kas:

  Nie wiem od czego się zabrać. Mam zrobić wzajemne rozliczenia między jednostkami. Zobowiązań nie mam, należności też nie mam. Mam małe koszty z jedną z jednostek. To nie problem. Zastanawiam się tyko co mam zrobić z inwestycją która była wykonywana przez jedną z jednostek powiązanych.
  W rachunku zysków i strat nic mi się nie zmieni ( jeżeli chodzi o inwestycje), a co w zestawieniu zmian w funduszu i w bilansie

  Proszę o pomoc

  • Witaj

   Opisz proszę sprawę dokładniej. O jaką inwestycję chodzi? Jak była księgowana?
   Postaw się proszę w sytuacji osoby, która ma odpowiedzieć na Twoje pytanie – czy ona wie z mojej informacji o co mi chodzi?
   Zadawanie pytań w sposób, który pozwoli mam otrzymać sensowną odpowiedź jest tak samo wielką sztuką jak odpowiadanie.

   Z przyjemnością Ci pomogę ale najpierw Ty pomóż mi i upewnij się, że ja wiem czego potrzebujesz. Dziękuję

   Pozdrawiam
   Basia

 • kas:

  Na wstępie bardzo dziękuje za szybka reakcję na moje zapytanie. Jestem bardzo miło, bardzo pozytywnie zaskoczona.

  W 2011 roku miałam zdarzenia gospodarcze gdzie jednostki grupy ( pomiędzy moją jednostką a inną jednostką organizacyjną naszego powiatu ) prowadziły wzajemne transakcje.
  Załóżmy że jestem jednostką A, a druga jednostka to jednostka B – (Centrum Kształcenia Praktycznego)

  Transakcje te dotyczyły:

  - Przeprowadzenie szkolenia BHP pracowników – 800 zł
  - fakturka za wyposażenie dla szkoły – 300 zł
  - wykonanie inwestycji na rzecz szkoły 8000 zł ( modernizacja łazienek). Inwestycja została zakończona. O tą kwotę została zwiększona wartość budynku szkoły.

  Płatności zamknęły się w 2011 roku nie było zobowiązań ani należności między jednostkami

  Wydaje mi się że zachodzi tutaj sytuacja wzajemnych rozliczeń między jednostkami gdzie należny wyeliminować wzajemne przychody i koszty operacji gospodarczych.

  W mojej ocenie jednostka B poniosła także koszty związane z zawarciem umowy zlecenia dla osoby przeprowadzającej szkolenie, na zakup materiałów do wykonania mebli, na zakup materiałów do wykonania zadania inwestycyjnego. Z tego co się orientuję wszystko to było robione tylko po kosztach.

  Jednostka A:

  koszty: konto 401 – 300
  konto 402 – 800
  konto 400 – koszt amortyzacji od zwiększonej wartości środka trw.
  wyniósł około 250 zł

  Jednostka B: koszty –
  300,-
  800,-
  8 000,-
  przychody : 9100,-

  Bardzo proszę o pomoc jak mam wykazać wzajemne rozliczenia, szczególnie jeżeli chodzi o to zadanie inwestycyjne.

  Pozdrawiam

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum