Sprawozdawczość budżetowa likwidowanych jednostek regulowana jest zapisami rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z dnia 8 lutego 2010 r. Nr 20 poz. 103)

§ 23.

1. Kierownicy zakładów budżetowych, kierownicy gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, kierownicy jednostek budżetowych i placówek dysponujący rachunkami dochodów własnych oraz dysponenci funduszy celowych, a także kierownicy państwowych jednostek budżetowych dysponujący rachunkami do gromadzenia środków funduszu motywacyjnego, sporządzają i przekazują sprawozdania tych jednostek do dnia zakończenia ich likwidacji lub zmiany formy organizacyjno-prawnej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

2. [...]

Określenie “do dnia zakończenia ich likwidacji lub zmiany formy organizacyjno-prawnej” należy rozumieć jako określenie okresu sprawozdawczego, za jaki należy sporządzić sprawozdania. Gdzie znajdziemy jego definicję w tym rozporządzeniu?

§ 2.

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
[...]
10)  koniec okresu sprawozdawczego lub dzień kończący rok sprawozdawczy – również dzień poprzedzający zmianę formy organizacyjno-prawnej, dzień zakończenia działalności oraz dzień zakończenia likwidacji.

Jasne więc, że sprawozdania sporządzasz na dzień zakończenia działalności.

Jakie sprawozdania?

Zakłady i gospodarstwa sporządzają półroczne i roczne sprawozdania (odpowiednio) Rb-30 i Rb-31 oraz kwartalne Rb-N i Rb-Z. Nie ma odrębnej instrukcji dla sporządzania tych sprawozdań na dzień zakończenia działalności. Nadal obowiązuje zasada, że sporządza się je na podstawie ksiąg rachunkowych. Teraz istotne będzie, jak zamykasz księgi. Jeśli wszystkie zobowiązania i należności zostaną przekazane do jednostek przejmujących, to Rb-N i Rb-Z będą negatywne.

Pozostaje temat rezerw na zobowiązania, które powinny być wykazane w sprawozdaniach Rb-30 i Rb-31. Przytoczę fragment książki Przygotowanie i przeprowadzenie likwidacji lub przekształcenia gospodarstw pomocniczych, zakładów budżetowych, funduszy celowych, rachunków dochodów własnych, której autorem jest Wojciech Rup:

W sprawozdaniach budżetowych Rb-30 i Rb-31 ująć należy rezerwy na zobowiązania z tytułu wykonanych dostaw i usług na rzecz likwidowanej jednostki, jeśli do dnia sporządzenia sprawozdania nie potwierdzono zobowiązań przesłanymi przez dostawców rachunkami i fakturami. Rezerwy na zobowiązania należy także utworzyć na ewentualne naprawy gwarancyjne dotyczące usług i dostaw świadczonych w minionych okresach przez jednostki. Na to zagadnienie trzeba zwrócić uwagę, gdyż instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych ten problem zupełnie ignoruje.

Sprawozdaniach Rb-30 i Rb-31 sporządzane są metodą memoriałową, więc koszty odpowiadające rezerwom na zobowiązania powinny być wykazane w tych sprawozdaniach w pozycji wykazującej koszty według paragrafów klasyfikacji wydatków oraz w tabeli rozliczającej stan środków obrotowych w pozycji zobowiązania. W przeciwnym wypadku nie zapewni się zgodności tych sprawozdań budzetowych z księgami rachunkowymi i stanem faktycznym.

Teraz pora na ustalenie terminu

Ta sprawa również nie jest nigdzie otwarcie regulowana. Jeśli likwiduje się jednostkę z dniem 31.12.2010, to sprawa jest bardzo prosta. Dotrzymuje się terminów obowiązujących dla sprawozdań rocznych.  Co w przypadku, gdy dzień zakończenia działalności wyznaczono na wcześniejszy termin już po półrocznym sprawozdaniu? Wydaje się rozsądne, by również przyjąć 1 miesiąc na ich sporządzenie.

Chociaż dla mnie osobiście logiczne byłoby sporządzić sprawozdania finansowe i budżetowe po zamknięciu ksiąg. Nie wiem, jak poradziły sobie z tym problemem jednostki likwidowane w połowie roku, które na sporządzenie sprawozdania budżetowego miały 10 dni?

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • jednostka budetowa
 • jak się piszę sprawozdanie środków pieniężnych skarbnik w szkole
 • kto sprządza rb-31

52 Odpowiedzi do “Sprawozdania budżetowe likwidowanych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych”

 • Iwona:

  Z dniem 30 listopada 2010 r. zlikwidowano gospodarstwo pomocnicze Warsztaty Szkolne. Przejęło je jednostka budżetowa Zespół Szkół przy którym funkcjonowało gospodarstwo pomocnicze.
  Również z dniem 30.11.2010 przekazano środki pieniężne z rachunku bankowego gospodarstwa pomocniczego na rachunek bankowy jednostki budżetowej. W związku z tym na wyciągu bankowym gospodarstwa pomocniczego widnieje saldo końcowe 0 zł. Z dniem 30.11.2010 na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych przekazano cały majątek m.in. wyposażenia, materiały z magazynu i inne aktywa.
  Pytanie:
  1. Na jakich kontach zaksięgować w księgach rachunkowych gospodarstwa pomocniczego przekazanie środków pieniężnych z rachunku bankowego na r-k bankowy jednostki budżetowej z dniem 30.11.2010?
  2. Jak zaksięgować przekazanie środków trwałych, pozostałych środków trwałych, materiałów z magazynu z gospodarstwa pomocniczego do jednostki budżetowej z dniem 30.11.2010r.
  2. Jak sporządzić sprawozdanie Rb-31 na dzień 30.11.2010? Gdzie powinny zostać wykazane przekazane środki pieniężne, środki trwałe, materiały, produkty gotowe itp. ?
  Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam Iwona

  • Barbara Szumocka:

   Iwono
   Rb-31 robisz roczne jak zwykle. Nie ma różnic w jego sporządzaniu na dzień likwidacji.

   Jak trafię na artykuł w pozostałych tematach, to podam link. Może zrobię wywiad z ekspertem.
   To najwcześniej po świętach.

   Pozdrawiam
   Basia
   P.S. Jeśli czytelniku znasz odpowiedzi na pytania Iwony, to proszę podziel się swoją wiedzą. Dziękuję

 • Iwona:

  Witam,
  znalazłam rozwiązanie dla mojej sytuacji. Informacje uzyskałam w RIO więc myślę że są prawdziwe. A mianowicie to zależy od tego z jakim dniem sporządziło się protokoły zdawczo-odbiorcze.
  1. Jeśli zlikwidowano gospodarstwo pomocnicze z dn.30.11.2010 r. i przekazanie środków pieniężnych z rachunku gospodarstwa na r-k bieżący jednostki budżetowej dokonano 30.11.2010 (bo tak winno być) księguje się 800/131. Na koniec konto 131 nie wykazuje salda.
  2. Jeśli z dniem 30.11.2010 przekazano na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych środki trwałe, wyposażenie, materiały, produkty gotowe i inne aktywa to księguje się tak jak normalnie podczas nieodpłatnego przekazania.
  w księgach na dzień likwidacji konta aktywów będą wykazywały salda 0.
  3. Sprawozdanie Rb-31 sporządza się jako roczne na dzień 30.11.2010 i przekazuje w ciągu 30 dni do jst.
  4. Wszystkie środki obrotowe przekazane do jednostki budżetowej wykazuje się w sprawozdaniu w poz.P 100 Inne zmniejszenia. Wykazuje się przychody, koszty a pozostałe pozycje pozostają zerowe. Zerowe będą też sprawozdania Rb-N i Rb-Z.
  Pozdrawiam, Iwona

 • Proszę o wyjaśnienie jak sporządzić rb-30 na 31.12.2010 przekształconego zakładu budżetowego, jak ująć zobowiązania i należności ( ZUS za XII, trzynastka itp ) od 1.01.2011 funkcjonujemy jako jednostka budżetowa, jak zaksięgować zwrot środków do jst. zaznaczam, że nowoutworzona jednostka przejmuje należności i zobowiązania, czy sporządzamy RB Z i RB N.

 • marzena:

  Gospodarstwo zostało zlikwidowane 30 listopada 2011. Wszyscy pracownicy administracyjni gospodarstwa zostali zwolnieni (nie ma kierownika ani księgowej). Czy główny księgowy jednostki, przy której funkcjonowało gospodarstwo, może zrobić sprawozdania finansowe gp? Kto powinien podpisać te sprawozdania?

 • marzena:

  Oczywiście chodził o 30 listopada 2010 roku.

 • Grażyna:

  Na jakich kontach (paragrafach) zaksięgować w jednostce budżetowej otrzymane środki pieniężne ze zlikwidowanego gospodarstwa budżetowego OHP i jak je zadekretować?

 • Renata:

  Marzena,
  Sprawozdanie musi zrobić główny księgowy jednostki, przy której funkcjonowało gospodarstwo. Podpisuje je główny księgowy i kierownik tejże jednostki.

 • Renata:

  Grażyna,
  Wydaje mi się, że powinaś to zaksięgować w sposób następujący:
  - wpływ srodków pieniężnych
  130/750 paragraf 0970
  - odesłanie na rachunek jednostki samorządu terytorialnego
  222/130.

 • marzena:

  Renatko, bardzo dziękuję.

 • Grażyna:

  Renatko,bardzo dziękuję za podpowiedź, miałam dylemat czy na 750 czy tez na 760.Serdecznie pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego w Nowym Roku .Grażyna

 • Edyta:

  Jak poprawnie zaksięgować środki przekazane do budżetu jst ze zlikwidowanego zakładu budżetowego – przedszkola? konto i odpowiedni paragraf 2370.
  Edyta

  • Barbara Szumocka:

   Witaj Edyto

   W klasyfikacji budżetowej nie przewidziano specjalnych paragrafów dochodów dla transferu środków pieniężnych ze zlikwidowanych jednostek.

   Przyjmujesz prawidłowy paragraf 2370 (dla gospodarstw pomocniczych będzie 2380). Przyjęte należności i zobowiązania stają się należnościami i zobowiązaniami jb. To oznacza, że jednostka budżetowa w momencie ich realizacji będzie stosowała własną klasyfikację właściwą dla dochodów i wydatków.

   Pozdrawiam
   Basia

 • Edyta:

  a co w takiej sytuacji ze środkami na ZFŚS?Jeśli zrobię to w sposób 800/135 to jeszcze zostaje mi 851, z czym to połączyć?

  • Barbara Szumocka:

   Edyto

   Będę pisała trochę więcej na ten temat. Zapraszam do dyskusji. Proszę opisz trochę szerzej całą sytuację. Dziękuję.

   Pozdrawiam
   Basia

 • Marta:

  Bardzo proszę o radę a mianowicie przekształcamy zakład budżetowy tj. przedszkole w jednostkę budżetowa . Sporządzając RB30 roczne na dzień 31-12-2010 będę miała środki pieniężne w wysokości 0zł w zobowiązaniach (zus podatek i fv )na łączna kwotę 50790,17 należności (z wystawionych rachunków) 22601,69 oraz pozostałe środki obrotowe na kwotę 6087,80. w uchwale zaznaczono ze zobowiązania i należności zakładu przejmuje jednostka. Jeśli będę to liczyc w normalny sposób środki obrotowe na koniec wyjdą mi na minus, ale z tego co tutaj przeczytałam to nie jestem pewna cz do rb 30 ja wpisuję te dane. Bardzo proszę o radę albo ewentualnie o jakiś kontakt z góry Dziękuję.

  • Barbara Szumocka:

   Witaj Marto

   Pozwolisz, że na przykładzie Twojego pytania powiem kilka zdań na temat zadawania pytań w internecie. Zdaję sobie sprawę, że kiedy piszesz, to kierują Tobą emocje i nie zastanawiasz się co z Twojej wypowiedzi zrozumie osoba, która ją czyta.

   Ty doskonale znasz swoją sytuację i poszczególne jej elementy, które mogą mieć wpływ na treść odpowiedzi, o jaką prosisz.
   Być może ja potrzebuję tych informacji, bo nie jestem w roli podobnej do Twojej ani nikogo, kto tutaj zadaje pytanie.
   Ktoś inny zidentyfikuje opisywaną sytuację przez pryzmat swojej i wtedy również nie masz pewności czy otrzymana odpowiedź będzie prawidłowa.

   Zacznijmy od pierwszego zdania: [...] przekształcamy zakład budżetowy tj. przedszkole w jednostkę budżetową.
   Ze względu na zapisy w ustawie wszystkie przedszkola prowadzone jako ZB do końca grudnia 2010 musiały zostać zlikwidowane i w ich miejsce powołane jednostki budżetowe. Nie jest ustawowo wskazany termin ani sposób w jaki to się ma odbywać. Nie pisze na jakim etapie tego procesu jesteś.
   Z terminu, w którym zadajesz pytanie mogę się domyślać, że likwidacja mogła nastąpić z dniem 31.12.2010. Z dalszej treści wyłania mi się lekkie zamieszanie. Piszesz, że w uchwale zaznaczono ze zobowiązania i należności zakładu przejmuje jednostka. A co z całą resztą? Jednostka powołana w miejsce przedszkola powinna funkcjonować już przynajmniej od 1 stycznia.

   Piszesz: Sporządzając RB30 roczne na dzień 31-12-2010 będę miała środki pieniężne w wysokości 0zł w zobowiązaniach (zus podatek i fv )na łączna kwotę 50790,17 należności (z wystawionych rachunków) 22601,69 oraz pozostałe środki obrotowe na kwotę 6087,80.

   Dla mnie to oznacza, że przed dniem likwidacji nie zostały popłacone zobowiązania i będzie je regulować (lub już je uregulowała) jednostka.
   Z tego wnoszę, że sprawozdanie powinnaś zrobić w ZB w taki sposób, jak robiłaś je do tej pory przy założeniu, że jednostka działa nadal.
   Natomiast przejęcie wszystkich składników aktywów i pasywów przez jednostkę przedszkole jest zaplanowane na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych ZB przedszkole i będzie przekazywane bilansem.

   Nie mam pewności czy dobrze interpretuję opisaną sytuację. Ciekawa jestem jakie mogą być jeszcze inne spojrzenia na nią?

   Pozdrawiam
   Basia

 • Marta:

  Dziękuję Pani Basu zrozumiała Pani doskonale. A mam jeszcze takie jedno pytanie, ale dotyczy ono jednostki budżetowej i raczej nie dotyczy tego tematu więc z góry przepraszam, a mianowicie czy w sprawozdaniu rocznym RB 28 pozycja PLAN w wydatkach rzeczowych np zaplata za jakieś usługi musi zawierać plan na zobowiązania których termin płatności przypada w styczniu??? np mam fv za ogrzewanie wystawioną 5 stycznia ale dotyczy ona grudnia z terminem płatności do 19 stycznia, na kwotę 6000 tys. Plan w paragrafie to 15000 tys wykonanie 14980 tys zobowiązanie 6000 tys , czy w tej sytuacji Plan powinien wynosić 21 000 tys???jeśli jest jakaś podstawa prawna, interpretacja to bardzo proszę o podanie . serdecznie dziękuję

  • Barbara Szumocka:

   Witaj Marto

   Mówimy tutaj sobie po imieniu. Basia jestem dla Ciebie i wszystkich.

   W sprawozdaniu Rb-28S podajemy zgodnie z instrukcją zawartą w rozporządzeniu:
   [...]
   1) w kolumnie „Plan (po zmianach)” wykazuje się dane o planowanych wydatkach;
   2) w kolumnie „Zaangażowanie” wykazuje się dane dotyczące zaangażowania planu wydatków, czyli wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym;
   3) w kolumnie „Wydatki wykonane” wykazuje się zrealizowane wydatki na podstawie danych księgowości analitycznej do rachunku bieżącego;
   4) w kolumnie „Zobowiązania ogółem” wykazuje się wszystkie bezsporne zobowiązania niespłacone do końca okresu sprawozdawczego;
   5) w kolumnie „Zobowiązania wymagalne” wykazuje się zobowiązania, których termin zapłaty minął przed upływem okresu sprawozdawczego, a nie są ani przedawnione, ani umorzone, z wyróżnieniem zobowiązań powstałych w latach ubiegłych i zobowiązań powstałych w roku bieżącym [...]

   W opisanej przez Ciebie sytuacji faktura wystawiona 5.01.2011 jest już wydatkiem i kosztem roku 2011. Gdyby wystawiono ją jeszcze z datą grudniową a Ty otrzymałabyś ją w styczniu z terminem płatności w styczniu, to byłaby kosztem grudnia 2010 ale wydatkiem 2011 roku i powinna się znaleźć dopiero w sprawozdaniu za styczeń jako wykonany wydatek. W obu przypadkach nie kwalifikuje się do wykazania w zobowiązaniach, jeśli zapłacisz ją w wyznaczonym terminie.

   Mam nadzieję, że pomogłam.

   Pozdrawiam
   Basia

 • Marta:

  Dziękuję Ci Basiu:) ale nie wiem czy dobrze Cię zrozumiałam bo zawsze byłam przekonana że faktura wystawiona nawet w styczniu z terminem płatności w styczniu ale dotycząca kosztów grudnia (np. prąd rozliczenie 01-12-2010 do 31-12-2010 fv wystawiona 3 stycznia z terminem płatności 21 stycznia)powinna być w sprawozdaniu rb 28 za IV kwartał w rubryce zobowiązaniach ogółem . ale wątpliwości mam do planu czy na taką fv muszę mieć plan ???? Bo tak jak mówisz będzie ona zapłacona w styczniu i będzie wydatkiem stycznia więc musi mieś pokrycie w planie na rok 2011 ??? Basiu jak uważasz bo moi przełożeni twierdzą ze musi być plan na takie zobowiązanie w 2010 roku i ze RIO też tak uważa. Dla mnie to bezsens ponieważ wtedy ta fv znajdzie podwójne pokrycie w planie w roku 2010 i 2011 . Dziękuję

  • Barbara Szumocka:

   Marto
   ta sprawa ma jeszcze jeden aspekt a mianowicie zaangażowanie.

   Jeśli z tą fakturą jest związana umowa, to wykazujesz ją na stronie Ma konta 998. Wówczas zobowiązania niewymagalne wynikające z takich umów pokazujesz w zobowiązaniach i jeśli suma tych zobowiązań i wykonanych wydatków (na danej podziałce, wierszu) nie przekracza zaangażowania, to wszystko jest w porządku.

   Wykonanie nie może być wyższe niż plan. I tej konkretnej faktury nie musisz ujmować w planie wydatków 2010. No chyba, że zaplanowałabyś na nią kwotę, bo zwyczajowo otrzymujesz ją w grudniu a w tym roku się spóźniła. W takiej sytuacji trzeba wnioskować o zabezpieczenie środków na jej opłacenie w ramach niewykonanych wydatków.

   Trochę szerzej i o innych sytuacjach postanowiłam w najbliższym czasie napisać. Będzie odrębny wpis na temat tego sprawozdania.

   Pozdrawiam
   Basia

 • Paula:

  witam, mam takie zapytanie jak zaksięgować przekazanie środka trwałego innej jednostce, czy gdzie występuje jakiś paragraf?????? dziękuje za pomoc

  dodam tylko że jestem zakładem budżetowym :)

  • Barbara Szumocka:

   Witaj Paulo

   To jest likwidowany zakład budżetowy? Co się dzieje z pozostałym majątkiem i resztą aktywów i pasywów?
   W zasadzie, to chyba uchwała w sprawie likwidacji powinna wyjaśniać całą sytuację. Ciekawa jestem czy jest tak w praktyce?
   Dziękuję za dodatkowe wyjaśnienie.

   Basia

 • Paula:

  witam, to jest działający zakład budżetowy, dokonaliśmy przekazania dwóch środków trwałych pozostałym jednostkom, na podstawie decyzji prezydenta Miasta

 • Kasia:

  witam,
  mam pytanie – (jestem laikiem) kto podpisuje sprawozdznie finansowe likwidowanego przediębiorstwa pomocniczego w sytuacji kiedy zawarto umowę zlecenie z księgową i dyrektorem tego przedsiębiorstwa w celu zamknięcia likwidacji. Dodam, iż w harmonogramie likwidacji jest zapis “dyrektor / Naczelnik Wydziału”. Naczelnikiem od 01.01.2011 została osoba, która nigdy nie była wprowadzona w aspekty finansowe Gospodarstwa. Z góry dziękuję za pomoc.

 • Alicja:

  Witam!!!

  Proszę o pomoc .Z dniem 1.01.2011 r przekształcono zakład budżetowy w jednostkę budżetową. Rada Gminy podjęła w uchwale, że środki pozostałe na rachunku bankowym, wszystkie należności i zobowiązania przejmuje jednostka budżetowa.
  Rachunek bankowy nie został zamknięty pozostaje ten sam. W nowym roku środki przekazano do gminy – przekazanie dochodów budżetowych za miesiąc styczeń.
  Przelew do gminy 222/130
  Z bilansu otwarcia środki z konta 131 wprowadzono na konto 130,
  które zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w paragrafie 097 jako dochody styczniowe. Przy bilansie otwarcia wprowadzono paragraf 097. Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa, co z rachunkiem zysków i strat jak nie ma tych środków na 720.

 • Anna:

  Witam,
  Mam pytanie i bardzo proszę o odpowiedź. Gospodarstwo pomocnicze zostało zlikwidowane w dniu 31 grudnia 2010r. Wszystkie składniki majątkowe zostały przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym do szkoły, przy której funkcjonowało gospodarstwo w dniu 31.12.2010r. Bilans jest “zerowy” na dzień 31.12.2010r. A czy w sprawozdaniu zestawienie zmian w funduszu jednostki pokazujemy to co działo się w 2010 roku na koncie 800, czy też to sprawozdanie jest zerowe?

 • Beata:

  witam ! też likwiduje gospodarstwo pomocnicze na 31.12.2010 a prosze o podpowiedź czy przekazane mienie ( środki trwałe ) do jednostki budżetowej winno być z dniem 31.12.2010 ( wtedy w bilansie szkoły będą zwiększenia tych środków a w gospodarstwie będzie bilans zerowy ) czy 01.01.2011 szkoła przejmuje majątek i dopiero w bilansie za 2011 będzie razem z gospodarstwem ??? proszę mądrzejszych o pomoc !!!

 • Renata:

  Beatka,
  Wszystko zależy od tego jaką datę masz na protokołach zdawczo-odbiorczych. Jezeli jest to 31.12.2010 to powinnaś przyjąć majątek (środki trwałe, środki obrotowe) do szkoły z dniem 31.12.2010r i wykazać je w bilansie szkoły za rok 2010.

 • Beata:

  Renatko pięknie dziękuję za odpowiedź ale jeszcze jedno mnie gryzie czy w szkole na 31.12.2010 należy to przeprowadzić przez konta 015 i 855 i dalej takie środki trwałe będą na takim koncie a nie na 011 ??? z góry dziękuję za pomoc !!!

 • Renata:

  Beatko,
  Zgodnie z rozporządzeniem na koncie 015 i 855 ksiegujesz składniki majątkowe przeznaczone do zagospodarowania w innych jednostkach, przeznaczone do sprzedaży czy wydzierżawienia. Natomiast jeżeli przejmuje je szkoła na kontynuację działalności , którą kiedyś prowadziło gospodarstwo pomocnicze lub na własne potrzeby do wykorzystania – księgujesz je na koncie 011 i 800.

 • Beata:

  witam! szkoła ma opisać wzajemne rozliczenia między jednostkami oragnizacyjnymi Powiatu zg z par.20 ust.2 nowego rozporządzenia ; czy ktoś rozjaśni o co chodzi

 • ela:

  mam pytanie???
  gospodarstwo Pomocnicze likwidowane 31.12.2010 protokoły przekazania też na 31.12.2010 czyli salda zerowe… w bilansie wychodzi tylko po pasywach strata i fundusz co daje O.Jak to wykazać???

 • Ela:

  Mam pytanie jak należy księgować przejęty majątek po gospodarstwie pomocniczym, którego działalność przejęła szkoła? co dzieje się z środkami trwałymi na jakim koncie księgować ? co z umorzeniem środków trwałych? proszę odezwijcie się co?

  • Barbara Szumocka:

   Witaj Elu

   Podaj proszę więcej szczegółów. Data likwidacji, opisz jakie dokumenty temu towarzyszyły (uchwały, protokoły). Historię likwidowanego gospodarstwa, o którym pyta niżej Ela opisuję i będzie lada moment artykuł. Na część Twojego pytania znajdziesz odpowiedź w dyskusji Renaty z Beatą.

   Pozdrawiam
   Basia

 • witam
  Mam pytanie i bardzo proszę o odpowiedź. Z dniem 30.11.2010r. zlikwidowano gospodarstwo pomocnicze (Warsztaty Szkolne).
  Na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 30.11.2010r.zostały przejęte pozostałe środki trwałe przez Zespół Szkół, przy którym funkcjonowało gospodarstwo i zostały zaksięgowanie na kontach 013/800 ; 800/072. Również pozostały należności z tytułu podatku VAT za miesiąc listopad, która musi zostać z chwilą otrzymania z US na konto budżetu miasta.
  Pytanie:
  1) Czy prawidłowo zaksięgowałam pozostałe środki trwałe w szkole.
  2) Czy na przekazanie należności powinien być sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy, jeśli tak to w jaki sposób, w celu zaksięgowania sporządziłam PK.
  3) Na jakich kontach zaksięgować w gospodarstwie należność z tytułu podatku VAT(zgodnie otrzymanymi informacjami zaksięgowałam 400/225 w paragrafach, z których zostały zapłacone)
  4) Na jakim koncie szkoły powinnam zaksięgować w/w należność (zaksięgowałam 225/750) i gdzie należy wykazać w sprawozdaniach bilansowych (na dzień 31.12.2010r należność została wykazana w sprawozdaniu Rb-N szkoły – gospodarstwo “o”)
  Z góry dziękuję za pomoc.

 • ela:

  do Eli z 22 marca ;)
  jeśli działalność przejęła szkoła to 011 071 i 800, jeśli nie to fundusz mienia zlikwidowanych jednostek … pozdrawiam

 • Iwona:

  Witam

  Z dniem 31-12-2010 zlikwidowano jednostkę i gospodarstwo przy niej działające. Wszystkie Rb i sprawozdania finansowe zrobiłam do końca stycznia jak było w poleceniu zwierzchników.

  Wyszedł teraz problem:

  Bilans, rzis oraz zestawienie zmian w funduszu musi zagrać. Ale

  - Po zdaniu wszystkich aktywów i pasywów bilans został wyzerowany.
  - Zmiany w funduszu również po zamknięciu wykazują zero.
  - A rachunek zysków i strat to co? Pozostawiłam go z wartościami bo w ciągu roku wystąpiła strata (nie ma znaczenia czy strata czy zysk). Chodzi o to, że jest wynik, który powinien znaleźć się w bilansie. Ale jak zdaliśmy wszystko, to również wynikiem br (bo weszło to kontem 860 na fundusz).

  Pytanie: Co wykazać po zamknięciu w rzis? Wyzerować go? W końcu salda przychdów i kosztów są zerowe.

 • monia:

  Witam!
  Z dniem 31 sierpnia 2011r zlikwidowano dwie jednostki. Te jednostki złożyły sprawozdanie miesięczne Rb-28S do 10 września 2011r.
  Czy ja sporządzając teraz zbiorcze sprawozdania Rb-28S za III kwartał 2011r. muszę uwzględnić te zlikwidowane jednostki, a tym samym czy księgowa zlikwidowanych jednostek powinna mi dostarczyć sprawozdania jednostkowe za IIIkw 2011r.

  • idelfin:

   Witaj

   Te jednostki muszą być uwzględniane do końca roku w sprawozdaniach. Dlatego, że sprawozdania robi się narastająco. Nie może Ci nagle ze sprawozdania zniknąć części planu i wykonania do końca sierpnia.

   I będą wchodziły stanem na koniec sierpnia do końca roku we wszystkie sprawozdania.

   Nowa jednostka ma już tylko pozostałe kwoty z planu tych poprzednich, które przypadały na miesiące wrzesień-grudzień i będzie miała wykonanie dotyczące tylko tej części.

   Pozdrawiam
   Basia

 • monika:

  czy te forum jeszcze działa??? mam likwidacje jednostki budżetowej i miała bym pare pytań do Pani Basi :)

  • Witaj Moniko

   Jestem na urlopie i w zasadzie nie mam internetu. Jest tak słaby, że praktycznie nic nie można zrobić.
   Dzięki za cierpliwość.

   Pozdrawiam Basia
   P.S. Możesz pytać Moniko. Jest szansa, że inna Czytelniczka Ci odpowie.

 • monika:

  dziękuje za odpowiedź ….hmmm od czego by tu zacząc?…może od początki :) …. jesteśmy jednostką budżetową(szkołą) w związku z małą ilością uczniów szkołe postanowiono zlikwidowac i utworzyć przedszkole…została podjęta uchwała w sprawie likwidacji a zarazem zostało powołane publiczne przedszkole…….w gminie jest pierwszy raz likwidowana jednostka i tak za bardzo nie umieją mi odpowiedziec na różne pytania jak np:
  - co sie dzieje z kontem ZFŚS( zostało nam troszke pieniążków ) czy te pienążki po przeliczeniu na etaty można w pełni wykorzystać a jeżeli nie to mam je zwrócić na konto gminy czy jak to jest?
  - cały majątek szkoły ma przejść na gmine protokół zdawczy robie na 31 sierpnia i wyksięgowuje wszystkie składniki ajątkowe(tylko jak
  011,013 bede miała na zero to jak stworzyć sprawozdania to jest bilans, rzis…itd ( czy pod inną datą)
  - czy bilans likwidowanej jednostki różni się od zwykłego bilansu?(jeżeli tak to jaby ktoś miał jakiegos linka z objaśnieniami to super by było)
  - jakie musze zrobic sprawozdanie rb28s i rb27s miesięczne za miesiąc
  sierpień czy roczne od stycznia do sierpnia?
  - co z urzędem skarbowym to znaczy kiedy wydać pracowniką PIT-11, kiedy sprawozdanie roczne zrobić do urzędu skarbowego?
  - czy jakies jeszcze dodatkowe sprawozdania muszę zrobić?

  jak ktoś przechodził likwidacje to prosze o podpowiedzi …. z góry dziękuje, a tobie Basiu życzę udanego wypoczynku ….pozdrawiam

  • Wróciłam Moniko z urlopu i przez kilka najbliższych dni będę odpowiadała na Twoje pytania w kolejnych wpisach.

   Dziękuję Ci za cierpliwość. Przydałaby się treść zarządzenia o likwidacji i jej harmonogram. To ułatwiłoby nam sprawę w paru momentach.

   Pozdrawiam
   Basia

 • monika:

  witam basiu …… harmonogramu nie dostałam z gminy a uchwała tylko informuje o tym ze szkoła ulega likwidacji bez zadnych szczegółow…basiu prosze odpisz jak najszybciej……….

 • monika:

  witam basiu co z tymi sprawozdaniami likwidowanej jednostki pisałas ze cos szerzej o tym bedziesz pisała…..ja do konca pazdziernika musze oddac te sprawozdania ………….. pozdrawiam monika

 • sylwia:

  Witam
  jestem JST otrzymałam bilans zlikwidowanej szkoły: suma aktywów=0 i suma pasywów=0 jednak w bilansie znajdują się zobowiązania, które przejęła nasza jednostka.
  Po stronie Pasywów Fundusz -7.000,- i Zobowiązania z tyt. dostaw i usług 7.000,-.
  Proszę o pomoc jak zaksięgować bilans:
  - na kontach 015/855 z kwotą “0″ ale jak wtedy naliczyć zobowiązania?
  - czy tylko zobowiązania 800/201?

 • Uprzejmie prosze o pomoc.

  Likwiduję zakład budżetowy. Z dniem 30 czerwca zamykam księgi rachunkowe zakładu budżetowego. Od 1 lipca wszystkie należności, zobowiązania, majątek – są na stanie nowo utworzonej spółki komunalnej.
  Pytanie brzmi:
  1.Czy zakład sporządza Rb30, Z, N wg stanu ksiąg rachunkowych na 30.06.2013 – za II,III i IV kwartał ???
  2.Czy na koniec roku mają być sporządzone sprawozdania finansowe zakładu budżetowego ze stanem jaki wynikał z zamknięcia ksiąg rachunkowych na 30.06.2013 r., czy stan w sprawozdaniach finansowych na koniec roku ma się równać 0?

  Z poważaniem
  Elzbieta

Wpisz komentarz dla monika

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum