Kolejne pytanie Moniki związane z likwidacją szkoły:

Jakie muszę zrobić sprawozdanie rb28s i rb27s miesięczne za miesiąc sierpień czy roczne od stycznia do sierpnia?

Ponieważ nie ma odrębnych przepisów dla sporządzania sprawozdań budżetowych likwidowanych jednostek, więc według mnie, powinnaś wykonać je na podstawie przepisów dla jednostek kontynuujących działalność.

Sprawozdania Rb-27S i Rb-28S wykonujesz zawsze narastająco od początku roku. Czyli sporządzasz do dnia 10-go września miesięczne – identycznie jak zawsze za sierpień. Przy czym powinien przed 31 sierpnia być zmniejszony plan finansowy w taki sposób, by kwoty przewidywane w pierwotnym planie do wykonania w miesiącach wrzesień – grudzień zostały z niego zdjęte. Natomiast w październiku oddajesz kwartalne z identycznym planem i wykonaniem uzupełniając pozostałe kolumny. Te sprawozdania już w niezmienionej formie będą sprawozdaniami do końca roku i będą agregowane w sprawozdaniu zbiorczym jst. (miesięczne też, jeśli będzie wprowadzony obowiązek przekazywania do RIO również sprawozdań miesięcznych)

Pozostałe sprawozdania:

  1. Rb-N, Rb-Z sporządzisz w październiku pamiętając, że zobowiązania wynikające z rozrachunków z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych podlegają przejęciu przez organ, który podjął decyzję o likwidacji i w sprawozdaniu likwidowanej jednostki nie wystąpią. Zobacz do artykułu Rozrachunki z ZUS przy likwidacji jednostki sektora finansów publicznych (Autor: Grażyna Voss, Źródło: Aktualności rachunkowości budżetowej). Podobnie nie wykażesz należności i zobowiązań przejętych przez organ na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który musisz sporządzić do 6 tygodni po dniu likwidacji. Czyli maksymalnie do 15 października.
  2. Rb-34S robisz również, jeśli do tej pory sporządzałaś. Tutaj też jest ono robione ze stanu na dzień likwidacji ale termin złożenia go do jst powinien być ujęty w harmonogramie likwidacji. Najpóźniej do dnia złożenia sprawozdania finansowego. W tym dniu wszystkie dokumenty powinny być już przekazane ostatecznie.

Jedna odpowiedź do “Sprawozdania budżetowe likwidowanej jednostki”

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum