Nie pierwszy raz w mojej pracy jestem świadkiem publikowania rozporządzeń z datą obowiązywania wcześniejszą niż data opublikowania rozporządzenia. Bywały czasy, że na dostosowanie systemów informatycznych miałam 5 dni od chwili ich ogłoszenia. Pierwszy raz zdarza się, że tylko dwa.

Nie dziwię się, że ty również gubisz się w gąszczu przepisów, które regulują twoja prace w ostatniej chwili. Dla jednostek budżetowych samorządowych terminy podaje załącznik nr 44 ( zal_44 terminy_ ST).

Dla miesięcznych Rb-27S i Rb-28S przewidziany jest termin 10 dni po upływie okresu sprawozdawczego. W przypadku, gdy termin złożenia sprawozdania wypada w dniu wolnym od pracy, to sprawozdanie składasz najpóźniej w pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

Zastanawia mnie co oznacza zapis, że sprawozdanie składa się w postaci dokumentu i pliku bazy danych. Na stronie BIP, gdzie powinien być opublikowany format wymiany danych nie pojawiły się zmiany od bardzo długiego czasu:

BIPMF-format-wymiany-danych

Co więc w przypadku jednostki budżetowej oznacza żądanie pliku bazy danych?

Jeśli korzystasz ze Sprawozdań w wersji j, to przekazujesz plik z danymi ale w formacie, który odczytywany jest w systemie Sprawozdania Se. Masz możliwość zapisania swoich danych w pliku *.dbf czy *.xml ale tam w części nagłówkowej nie ma danych twojej jednostki tylko  twojego j.s.t. Na podobnej zasadzie otrzymujesz plik *.dbf z systemu F-K, jeśli twój system generuje taki plik.

Na tę chwilę można takie pliki importować do systemu BeSTi@, bo system nie identyfikuje jednostki budżetowej, która taki plik daje do wczytania.

Jaki nasuwa się wniosek? Ten zapis będzie oznaczał obowiązek elektronicznego przekazywania sprawozdań przez SJO  BeSTia.

Na jakim etapie są przygotowania do wdrożenia tego systemu?

Ministerstwo Finansów informuje, iż została zakończona realizacja projektu Transition Facility 2006/018-180.01-04 „System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego – sprawozdawczość jednostek organizacyjnych” i rozpoczęto przygotowania do ogólnopolskiego wdrożenia informatycznego systemu „SJO BeSTi@”.

Planowany termin rozpoczęcia wdrożenia to luty/marzec 2010 r.

……

Przeprowadzone szkolenia dla dużej liczby pracowników samorządowych powinny ułatwić sprawne wdrożenie informatycznego systemu „SJO BeSTi@” na terenie całego kraju. Zgodnie z założeniami projektu, osoby, które wcześniej uczestniczyły w szkoleniach będą mogły wspomagać wdrożenie nowego oprogramowania na swoim terenie.

Wersja instalacyjna systemu wraz z materiałami szkoleniowymi zostanie udostępniona jednostkom organizacyjnym jednostek samorządu terytorialnego bezpłatnie.

Osoby biorące udział w projekcie ze strony regionalnych izb obrachunkowych, jednostek samorządu terytorialnego i Ministerstwa Finansów dołożyły wielu starań, aby ułatwić wdrożenie nowego oprogramowania. W szczególności sformułowane zostały odpowiednie wymagania na system w trakcie procesu zamówienia. Realizacja poszczególnych etapów projektu przebiegała zgodnie z planem, wszystkie produkty projektu poddawane były procesom kontroli jakości. Projekt był zarządzany zgodnie z metodyką PRINCE2.

W rezultacie powyższych działań:

  • zostały przygotowane materiały szkoleniowe umożliwiające samodzielne „opanowanie” nowego oprogramowania. Wśród materiałów szkoleniowych znajduje się wersja demonstracyjna systemu, która szczegółowo prezentuje funkcjonalność systemu oraz zeszyty ćwiczeń wraz z plikami ćwiczeniowymi,
  • oprogramowanie „SJO BeSTi@” nawiązuje do oprogramowania systemu „BeSTi@” i zdaniem uczestników szkoleń jest łatwe w użytkowaniu,
  • system „SJO BeSTi@” jest zintegrowany z systemem „BeSTi@” eksploatowanym w JST od 2006 r. i jego interfejs jest analogiczny do interfejsu modułu Sprawozdania i bilanse systemu „BeSTi@”.

Ponadto Ministerstwo Finansów planuje zapewnienie wsparcia użytkownikom nowego oprogramowania w okresie wdrożenia w 2010 r. O zakresie zorganizowanego wsparcia jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane osobnym pismem.

Obecnie, aby przyspieszyć zapoznanie się z nowym oprogramowaniem Ministerstwo Finansów udostępnia przyszłym użytkownikom:

1) wersję demonstracyjną systemu

2) instrukcję administratora

3) instrukcję użytkownika.

Materiały te są do pobrania pod adresami internetowymi:

http://bestiasjo.budzetjst.pl

(Login: sjobestia Hasło: sjobestia123 )

http://sjobestia.sputniksoftware.com (jw.)

http://sjobestia.budzetjst.pl (jw.)

http://www.mf.gov.pl

To są fragmenty tekstu ze strony Ministerstwa Finansów – czytaj całość.

To oznacza, że teraz można zacząć się uczyć obsługi systemu oglądając demo i czytając instrukcje. Instalacje programu do bezpośredniego użytkowania będą udostępnione później. (Pewnie bliżej kwartalnych sprawozdań?)

To chyba tłumaczy tylko 10-cio dniowy termin sporządzenia tych sprawozdań od dnia zakończenia miesiąca.

Jeśli poniżej wpiszesz pytanie, to odpowiem na nie lub zaproszę eksperta, który udzieli odpowiedzi na pytania, na które nie podejmę się odpowiedzi.

Czego potrzebujesz, by szybko nauczyć się tych nowych rzeczy?

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • generowanie sprawozdan do sjo bestia

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum