Mając na względzie potrzebę zapewnienia jawności i przejrzystości finansów publicznych, sporządzenia realistycznych prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz uzyskania przez Ministra Finansów informacji umożliwiających realizację zadań, o których mowa w art. 74 i art. 174 pkt 4.ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1240 z 27 sierpnia 2009 roku) w ustawie z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U.2012.1456 z dnia 24 grudnia 2012 r.) Art. 8 punkt 9) wprowadza się do ustawy o finansach publicznych Art. 230b, w którym Minister Finansów zostaje zobowiązany do określenia w drodze rozporządzenia:

1) wzoru wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz załączników, o których mowa w art. 226 ust. 1 i 3,

2) sposobu przekazywania przez jednostkę samorządu terytorialnego regionalnej izbie obrachunkowej:

a) projektów uchwał, o których mowa w art. 230 ust. 2,

b) uchwał i zarządzeń w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

3) sposobu i terminów przekazywania przez regionalne izby obrachunkowe Ministrowi Finansów:

a) projektów wieloletnich prognoz finansowych, o których mowa w art. 230 ust. 2, wraz z wynikami opinii,

b) wieloletnich prognoz finansowych wraz z wynikami rozstrzygnięć nadzorczych.

Kilka dni temu pojawiło się to rozporządzenie MF z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz.U.2013.86). Czeka cię nowa praca nad uaktualnieniem uchwalonej WPF, dostosowaniem do nowych wzorów i przekazaniem jej drogą elektroniczną do RIO za pomocą systemu BeSTi@, którego aktualizacja przewidywana jest w najbliższych dniach.

W rozporządzeniu:

§2. Określa się wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 226 ust. 1 ustawy, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§3. Określa się wzór załącznika do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§4.

1. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany, o których mowa w art. 230 ust. 2 ustawy, oraz uchwały i zarządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednostka samorządu terytorialnego przekazuje do regionalnej izby obrachunkowej w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji wskazanej przez Ministra Finansów w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w ust. 1, opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

3. Struktury danych przekazywanych za pomocą aplikacji, o której mowa w ust. 1, publikuje Minister Finansów w Biuletynie Informacji Publicznej.

§5. ustanawia terminy przekazywania WPF do MF, z którego wynikają terminy dla jst ustanowione na ostatni dzień kończący kolejny kwartał. Wyjątkiem jest termin 1 lutego, który zacznie obowiązywać od 2014 roku.

Wzorom przyjrzymy się bliżej za kilka dni i mam nadzieję, że wspólnie porozmawiamy o nich.Jedna odpowiedź do “Rozporządzenie MF w sprawie WPF wchodzi w życie 1 lutego 2013”

  • Irena:

    Witam. Dzięki. Dopiero teraz przeczytałam ze zrozumieniem rozporządzenie Ministra. Coraz więcej pracy. Myślałam, że Pan Minister zmienił tylko wzór, a on dołożył jeszcze terminy przekazywania WPF-u.Sesję miałam już na początku marca i zmianę według nowych przepisów zrobię zarządzeniem Burmistrza. Chyba będzie dobrze? Pozdrawiam Irena.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum