Na forum RIO Adam Głębski podaje instrukcję, jak poradzić sobie z importem danych z pliku xml, który wygenerowany został z systemu F-K z błędną nazwą jednostki. Jeśli potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień, to czytaj dalej.

W tym momencie możliwe są następujące warianty wczytywania xml’a do BeSTii:

 1. wczytujesz dane jednostkowe do wskazanej jednostki w BeSTii
 2. wczytujesz dane zbiorcze do j.s.t. w BeSTii
 3. wczytujesz dane jednostkowe do wskazanej jednostki w SJO BeSTii

Jakie są dwie kluczowe sprawy, które powodują błędy sygnalizowane w BeSTii podczas importu?

 1. nieprawidłowa jednostka
 2. nieprawidłowy schemat

Wadę w punkcie 1 dość łatwo naprawić. Nazwa jednostki znajduje się w pierwszej części pliku xml. To jest plik tekstowy więc można go otworzyć w notatniku. Wystarczy zrobić następujące czynności:

 1. wygenerować pliki xml z F-K i z odpowiedniej wersji BeSTii dla swojego przypadku (trzeba im nadać różne nazwy)
 2. w moim komputerze w dwóch oknach otworzyć w notatniku oba pliki xml powtarzając poniższe kroki dla każdego po kolei:
  • kliknąć prawym przyciskiem myszki na nazwie pliku
  • w oknie menu wybrać polecenie otwórz za pomocą
  • z kolejnego okienka menu wybrać notatnik
  • w każdym z okien odnaleźć fragment od początku pliku do tekstu <Sprawozdania>

W pliku z BeSTii wygląda to mniej więcej tak:

<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?><PaczkaSprawozdan Wersja=”0.3″><Okres><Rok>2010</Rok><TypOkresu>Kwartal</TypOkresu><Okres>1</Okres></Okres><Jednostki><Jednostka><Nazwa>BATORZ</Nazwa><Typ>G</Typ><Symbol>w</Symbol><Regon>000535215     </Regon><WK>06</WK><PK>05</PK><GK>01</GK><GT>2</GT><PT>0</PT><Sprawozdania>

Prawdopodobna różnica wystąpi we fragmencie, który zaznaczam na niebiesko. Nie ma co się jednak zastanawiać i tracić czas na porównywanie. Trzeba ten fragment w pliku z F-K podmienić na to, co jest w pliku z BeSTii.

Wystarczy ten fragment zaznaczyć w xml z Bestii i klawiszami CTRL+C z klawiatury (lub klikając prawym przyciskiem myszy wybrać z menu kopiuj) przenieść ten fragment do schowka. Teraz zaznaczyć ten sam fragment w pliku z F-K i nacisnąć na klawiaturze CTRL+V (lub prawym przyciskiem myszy otworzyć menu i wybrać wklej). Żeby operacja zakończyła się powodzeniem, to koniecznie muszą zostać zapisane te zmiany w pliku z F-K i na dodatek w kodowaniu utf-8.

Wybierasz w Notatniku z menu plik polecenie Zapisz jako i wykonujesz ustawienia jak na obrazku poniżej:

zapisywanie-utf-8

W przypadku nieprawidłowego schematu samodzielnie niewiele możesz zrobić. Tutaj dostawca oprogramowania musi dostarczyć Ci odpowiednie narzędzie, które taki schemat wygeneruje poprawnie.

Powodzenia!

P.S. W środę będzie dostępna aktualizacja Sprawozdań zbiorczych w wersji se i z, w których już będzie działać import Rb-27S i Rb-28S za pomocą plików xml.

Import Rb-50 działa w obecnej wersji. Proszę zwróć uwagę, że sprawozdania do każdego dysponenta są w odrębnym pliku xml oznaczonym w nazwie kodem dysponenta.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum