zima10Otrzymuję sporo pytań w sprawie likwidowanych rachunków dochodów własnych i powoływaniu rachunków dochodów w jednostkach oświatowych.

Z pewnością na wiele pytań w tej sprawie znajdziesz odpowiedź na stronach biuletynu wydawanego przez RIO w Bydgoszczy. Temu tematowi poświęcono w numerze 2(68)/2010 strony 59-70

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • paragraf 2400 w jednostce budżetowej
 • paragraf 2400 w jst
 • paragraf 2400 nazwa
 • paragraf 2400 klasyfikacja budżetowa

Jedna odpowiedź do “Rachunki dochodów w samorządowych jednostkach budżetowych”

 • Ula:

  Na dzień 31.12.2010r zlikwidowaliśmy rachunek dochodów własnych. Pozostałe na tym rachunku środki finansowe przesłaliśmy na rachunek pomocniczy a należności i zobowiązania przeksięgowaliśmy na jednostkę (dziennik główny). Operacji tej dokonaliśmy dnia 03 stycznia 2011 r. W sprawozdaniu Rb-34 na koniec 2010r. wykazaliśmy zgodnie z wykonaniem-dochody , wydatki, pozostałość środków oraz należności i zobowiązania. Czy postąpiliśmy słusznie ?
  Spotkałam się z rozbieżnymi opiniami np. w/w przeksięgowanie dokonane pod datą 31.12.2010 i Rb-34 bez środków na koniec a ich równowartość z par.2400 jako wydatek ( przeksięgowanie z konta 132 na 139) oraz wyzerowane należności i zobowiązania. (przeksięgowane na jednostkę pod datą 31.12.10)
  Bardzo proszę o odpowiedź
  Ula

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum