Jeśli korzystasz z systemu BudżetP w wersji 3.0 lub 4.x (4.1.24.1372 jest aktualną wersją), to potrzebujesz odpowiedzieć sobie na kilka pytań zanim przystąpisz do modyfikowania struktury wydatków.

 1. Czy na załączniku wydatki muszę pokazać przewidywane wykonanie roku 2009?
 2. Czy na wydruku chcę mieć dokładnie informacje wymagane od mojego RIO z nazwami, które RIO proponuje?
 3. Które elementy wymagane przez RIO występują w moim Budżecie?

W programie masz do dyspozycji kilka narzędzi, które pozwolą Ci uzyskać potrzebne rezultaty. Potrzebujesz określić jakie mają być te rezultaty i z czego skorzystasz, by je zrealizować. Decydujesz w pełni samodzielnie w jaki sposób zaspokoisz wymagania własne i Twojej jednostki, RIO oraz ustawy. Nie ma potrzeby ani obowiązku ujednolicania tych rozwiązań u wszystkich. Nadal masz prawo kreować własny wygląd i sposób przekazywania wymaganej informacji w załącznikach uzyskiwanych z systemu.

Jeśli odpowiesz na pytanie 1 TAK, to proszę pamiętaj o następujących funkcjach systemu Budżet:

 1. Do porównania na jednym raporcie struktury dwóch lat w tym przypadku 2009 i 2010 musi być zachowana zasada, że struktura roku 2010 zawiera strukturę roku 2009. W takim przypadku radykalne zmiany struktury nie wchodzą w grę. Strukturę przepisaną z roku 2009 możesz wyłącznie rozszerzać w 2010 roku o nowe pozycje
 2. Porównanie jest możliwe tylko do poziomu paragrafów. Kalkulacje z każdego roku będą pokazywane w oddzielnych wierszach na wydruku.

Jeśli odpowiesz TAK na pytanie 2, to proszę weź pod uwagę:

 1. Nazwy grup paragrafów, które definiujesz w słowniku w menu Narzędzia-Słownik Grup paragrafów mają ograniczona liczbę znaków i nie mogą być długie. To oznacza, że możesz być zmuszony nazwać je inaczej niż w propozycjach otrzymanych z RIO
 2. Nazwy poziomu struktury w słowniku klasyfikacji mogą zawierać 255 znaków i tutaj możesz użyć dokładnie nazw proponowanych przez RIO.
 3. Podobnie nazwy zadań definiowanych w słowniku Narzędzia-Słownik Zadań ustawowych mogą zawierać długie nazwy.

To oznacza, że większość informacji opisanych dokładnie treścią podaną we wskazówkach możesz uzyskać definiując grupy działów w strukturze i zadania ustawowe w słowniku.

Warto zastanowić się jeszcze nad powiązaniem zdefiniowanych przez siebie zadań ustawowych z dostępnymi poprzez kolumnę “Rodzaj zadania” w BeSTii. Przypomnę Ci jeszcze jakie one będą:

zgodnie z art. 237 ust. 2 w 2010 r. dochody i wydatki planuje się w podziale na rodzaje zadań, dlatego też przy na 2010 r. będzie domyślnie zaznaczona kolumna “rodzaj zadania”. Poszczególne wpisy w tej kolumnie oznaczają:

 1. zlecone - zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,
 2. poroz. z AR - zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
 3. poroz. z JST – zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
 4. własne - zadania własne.

Odpowiadając na pytanie 3 ustalisz, które z informacji wymaganych przez RIO potrzebujesz pokazać w swoim budżecie. Nie ma sensu tworzyć niepotrzebnych pustych pozycji. Dodasz je kiedy będzie taka potrzeba.


Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum