Dostałam zapytanie o zasady księgowania projektów unijnych. Ponieważ nie jestem skarbnikiem – tylko współpracuję ze skarbnikami, poprosiłam skarbnika Miasta Bychawy o informacje na ten temat. Elżbieta Dworak, autorka tych zasad zaproponowała, bym podzieliła się z tobą treścią zarządzenia, które przygotowała na potrzeby swojej jednostki.

W dokumencie znajdziesz między innymi następujące informacje:

I. O zasadach ewidencji księgowej związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które powinny być przyjęte

  1. niezbędne elementy systemu księgowego, w tym:  dziennik częściowy,  wykaz kont syntetycznych (księgę główną),  wykaz kont analitycznych (księgi pomocnicze),   zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych oraz zestawienie sald kont pomocniczych dla każdego realizowanego projektu
  2. elementy obsługi bankowej każdego realizowanego projektu
  3. zasady sporządzania sprawozdań budżetowych
  4. wzory dodatkowych dokumentów księgowych i zasady ich stosowania, księgowania i obiegu
  5. upoważnienia dla Skarbnika Gminy
  6. zakres obowiązków pracowników  księgowości budżetowej.

II. Dodatkowe oznaczenia związane ze stosowanym systemem księgowości

III. Wykaz kont i  opisy ewidencji operacji finansowych związanych z realizacją projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Stan prawny nie uwzględnia zmian wynikających z projektowanego rozporządzenia MF.

Jeśli pobierzesz poniższy dokument, to proszę podziel się własnymi doświadczeniami poniżej. Dziękuję w imieniu autorki i własnym.

Zasady_ksiegowe_-_projekty_unijne_-_rok_2009 (dokument Word’a)

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • Zarzadzenia w sparwie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum