Interesujące działanie podjęła Fundacja Promocji Gmin Polskich, której cele statutowe to:

  • zapewnienie międzynarodowego standardu promocji gmin polskich;
  • opracowanie i wdrożenie efektywnego systemu gromadzenia i przepływu informacji między gminami oraz instytucjami w kraju i zagranicą;
  • organizowanie przedsięwzięć szkoleniowych i promocyjnych;
  • promowanie ofert inwestycyjnych;
  • pozyskiwanie środków na wspólne przedsięwzięcia;
  • organizowanie profesjonalnej obsługi biurowej Zarządów polskich gmin.

Chcę zainteresować Ciebie poniższą propozycją fundacji ważną tylko kilka najbliższych dni:

Fundacja Promocji Gmin Polskich pośredniczy w programie pomocy samorządom gminnym w działaniach mających na celu zwiększenie dostępu do Internetu i zakupu komputerów dla gospodarstw domowych i jednostek podległych samorządowi. Fundacja pomaga w opracowaniu wniosku o dotację poprzez:

  • Diagnozę potrzeb internetyzacji, informatyzacji i komputeryzacji gminy,
  • Przygotowanie wniosku o dotację na pokrycie 85% kosztów w ramach Działania 8.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”,
  • Pomoc w realizacji projektu i skutecznym zarządzaniu nim.

Aby skorzystać z dotacji należy przesłać formularz zgłoszeniowy na adres: fundacja@cigg.pl

Formularz zgłoszeniowy do pobrania
Informacje o dotacji

Wnioski pomagamy składać do 27 Maja 2011 r. – do końca konkursu w ramach Działania 8.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” prowadzonego przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie.

Szczegółowych informacji merytorycznych o projekcie ze strony Fundacji udziela
Marcin Giziński
Tel. 502 509 026
e-mail: mgizinski@cigg.pl

  • Unikalny wpis

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum