Jeszcze wracam do odpowiedzi na pytania zadane w sprawie likwidowanej szkoły. Monika pyta: cały majątek szkoły ma przejść na gminę. Protokół zdawczy robię na 31 sierpnia i wyksięgowuję wszystkie składniki majątkowe(tylko jak 011,013 będę miała na zero to,  jak stworzyć sprawozdania to jest bilans, rzis…itd ( czy pod inną datą) Iwona pyta: W jaki sposób (technicznie) odbywa się przejęcie należności i zobowiązań likwidowanej szkoły przez urząd gminy i co w przypadku gdy we wrześniu wpłynie rozliczeniowa faktura za energię elektryczną czy rozmowy telefoniczne? Czy należy ją zaksięgować w urzędzie? Nie mam nadal informacji na temat treści uchwały i harmonogramu likwidacji. To są dokumenty, które regulują wiele ważnych kwestii w tej sprawie.  W przypadku szkoły te terminy mogą być inaczej określone, bo gmina może nie zatrudniać dłużej kierownika jednostki czy księgowej. W uchwale może być powołany inny pracownik do wykonania rzeczy związanych z likwidacją jednostki. Teoretycznie możliwe jest, że cała dokumentacja będzie wymagana w gminie już 31 sierpnia.

Zakładam, że księgowy ma dłuższą umowę albo pełni funkcję likwidatora i wiadomo, kto będzie podpisywał dokumenty likwidacyjne. Przy  terminie likwidacji na dzień 31 sierpnia powinny już być w tym momencie na ukończeniu wszystkie prace archiwizacyjne (wykonywane zgodnie z planem archiwizacji zatwierdzonym przez kierownika jednostki) oraz inwentaryzacyjne (zgodnie z posiadana instrukcją również zatwierdzoną przez kierownika jednostki). Wszystkie te czynności powinny być ukończone do dwóch tygodni po dniu likwidacji czyli do 14-go września. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien być gotowy najpóźniej do 6 tygodni po dniu likwidacji i zawierać:

 1. wykaz zainwentaryzowanych aktywów i pasywów według stanu na dzień likwidacji
 2. wykaz należności i zobowiązań według kontrahentów
 3. spis archiwizowanych dokumentów
 4. akta i dokumenty osobowe pracowników, rozliczenia z ZUS-em i organami podatkowymi
 5. dokumentacje księgową

Najpóźniej do miesiąca po dniu likwidacji zamyka się księgi rachunkowe. Rachunek bankowy zamyka się w dniu likwidacji i wszystkie środki przekazuje do gminy.

Jeśli przed zamknięciem ksiąg przekażesz wszystko do gminy, to bilans na dzień likwidacji będzie zawierał na początek roku kwoty z końca poprzedniego roku a na dzień likwidacji same zera. W zestawieniu zmian funduszu fundusz na koniec będzie zerowy. Przychody i koszty w rachunku zysków i strat będą na dzień likwidacji.

Rachunki i faktury, które przyjdą po dniu likwidacji zapłacone będą przez urząd. Jeśli nie będzie z jakichś powodów wypłacona trzynastka, to też w późniejszym terminie zapłaci ją urząd (będzie w wykazie zobowiązań). Podobnie będzie z niezapłaconymi podatkami czy ZUS-em.

W rozmowie ze skarbnikiem z Bychawy Elą Dworak dowiedziałam sie również, że uchwałą rady środki ZFŚS mogą być przekazane do innej szkoły, która będzie prowadzić sprawy emerytowanych nauczycieli likwidowanej szkoły. Te środki nie mogą być przeznaczone na inny cel.

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • jednostka budżetowa w likwidacji plan finansowy
 • likwidacja jednostki budżetowej
 • zestawienie zmoian w funduszu jednostki xml

2 Odpowiedzi do “Protokół zdawczo-odbiorczy w likwidowanej jednostce”

 • Irena:

  Witam, u nas też jest taki sam problem, likwidujemy szkołę i nie wiedzieliśmy jak się do tego dobrać. Odpowiedź na powyższe pytanie rozwiała nasze wątpliwości. Dzięki. Pozdrawiam.

 • Iwona:

  Szkoła cały majątek przed 31-08-2012 r. przekazała na gminę opłaciła zobowiązania wobec pracowników (“13″), ZUS i Urzędu Skarbowego i na dzień likwidacji po przeksięgowaniu dochodów i wydatków na fundusz jednostki (konto 800 wykazuje saldo Ma) i przychodów i kosztów na wynik finansowy (konto 860 wykazuje saldo Wn). W bilansie jednostki w poz. A.Fundusz wyjdzie zero ale w księgach rachunkowych na koncie 860 i koncie 800 występują i pytanie moje brzmi: Kiedy (pod jaką datą) przeksięgować wynik finansowy likwidowanej z dniem 31-08-2012 r. szkoły podstawowej w księgach rachunkowych tej szkoły. normalnie przeksiędujemy w następnym roku w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego , a KIEDY w przypadku likwidowanej szkoły???? Proszę o odpowiedź

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum