katka-z-kalendarza-grudzien20poniedzPojawiła się ostateczna wersja rozporządzenia, która została podpisana 7 grudnia 2010 r. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych znajdziesz na stronie Ministerstwa Finansów. Prace trwały od styczna tego roku.

Rozporządzenie jest kolejnym dokumentem, który wprowadza regulacje wynikające ze zmian w finansach publicznych wprowadzone ufp od stycznia tego roku.

Rozporządzenie określa sposób prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, w tym:

  1. sposób i tryb sporządzania planów finansowych;
  2. sposób dokonywania zmian w planach finansowych jednostek budżetowych oraz zatwierdzania tych zmian;
  3. tryb pobierania dochodów i dokonywania wydatków państwowych jednostek budżetowych;
  4. sposób ustalania nadwyżki środków obrotowych w samorządowych zakładach budżetowych.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum