Chcę ci podarować wielce sprytny programik. Programik możesz pobrać z internetu, zapisać na swoim komputerze i korzystać z niego podczas sporządzania sprawozdań Rb-NDS.

Co robi ten programik? Czyta dane z pliku xml ze sprawozdaniami Rb-27s i Rb-28s a następnie tworzy i pozwala zapisać ci na dysku plik xml ze sprawozdaniem Rb-NDS. Otrzymany plik wczytujesz do BeSTii i uzupełniasz ręcznie brakujące pozycje dotyczące przychodów i rozchodów.

Co się dzieje, kiedy musisz skorygować coś w Rb-27s i/lub Rb-28s?Wówczas również musisz skorygować Rb-NDS.  Wtedy postępujesz trochę inaczej.

Początkowa procedura jest podobna. Tworzysz w BeSTii xml z Rb-27s i Rb-28s. Uruchamiasz program i generujesz xml dla NDS. Nie wczytujesz go jednak do BeSTii, bo stracisz już zapisane tam poprawnie napisane pozycje.

Potrzebujesz z wygenerowanego pliku odczytać potrzebne ci liczby. W tym celu otwierasz xml ze sprawozdaniem NDS za pomoca notatnika i szukasz pozycji:

<Pozycja>
<Symbol>A1</Symbol>
<P>33124404.03</P>
<W>18295024.97</W>
</Pozycja>
<Pozycja>
<Symbol>A2</Symbol>
<P>33124404.03</P>
<W>18295024.97</W>
</Pozycja>


Dla dochodów: A1 oznacza dochody bieżące natomiast A2 – dochody majątkowe

<Pozycja>
<Symbol>B1</Symbol>
<P>33124404.03</P>
<W>18295024.97</W>
</Pozycja>
<Pozycja>
<Symbol>B2</Symbol>
<P>33124404.03</P>
<W>18295024.97</W>
</Pozycja>


Dla wydatków: B1 oznacza wydatki bieżące natomiast B2 – wydatki majątkowe

Wiersze oznaczone P dotyczą planu natomiast oznaczone W -wykonania.

Jak teraz odczytasz kwotę dochodów bieżących planu po korekcie?

Przeczytasz i wpiszesz do korekty kwotę z pozycji A1 z wiersza P czyli 33124404.03

A ile będzie wynosiła kwota  wykonanych wydatków majątkowych?

Odczytasz ją z wiersza W w pozycji B2 czyli 18295024.97

Mam nadzieję, że to rozumiesz i z łatwością zastosujesz u siebie. Jeśli masz ochotę, to zapraszam na stronę

Prezent dla Skarbnika na Walentynki

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum