Czas na bilans

Kończy się okres wzmożonej pracy. Na pewno szykujesz się aby oddać kompletny bilans.

Jeśli  do tego masz obowiązek badania sprawozdań przez biegłego rewidenta, no to jest to dodatkowy  dla ciebie stres.

Wszystko trzeba zapiąć na ostatni guzik, a badanie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego powinno być zakończone w takim terminie, by zarząd mógł przedstawić sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego z badania organowi stanowiącemu najpóźniej do 31 maja roku następującego po roku budżetowym.

Przyroda zakwita do życia, wszystko  zieleni się,  mamy ochotę  odprężyć się gdzieś w zaciszu ogrodu z książką w ręku,  a tu  nadgodziny w biurze ze stertą papierów w tle. Ooo!  mało to romantyczne.

Czy nie należy się za Twoją  ciężką pracę jakaś dodatkowa gratyfikacja?

Jeszcze kilkanaście lat temu główny księgowy za sporządzenie bilansu otrzymywał tzw.”Bilansówkę”  dodatkowe wynagrodzenie,  za trud jaki włożył w to bardzo ważne sprawozdanie roczne.

Chcę ci coś podpowiedzieć.  Może to wykorzystasz i podpowiesz swojemu pracodawcy.   Twój przełożony na pewno cię doceni materialnie za ten pełen pracy uciążliwy  sezon, abyś po całym tym zamieszaniu ze sprawozdawczością roczną mogła wyjechać i gdzieś odpocząć.

Zwróć się do swojego pracodawcy o dodatek specjalny.

Dodatek specjalny pracodawca samorządowy może przyznać pracownikom niezależnie od podstawy zatrudnienia – wyjaśnia Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach.

W swoim piśmie z dnia 27 kwietnia 2011 r. (WA-0250/10/11) – a to pomocny link do pisma. RIO zaznaczyła, iż dodatek specjalny może być wypłacany nie tylko pracownikom samorządowym, z którymi stosunek pracy nawiązano w oparciu o umowę o pracę, ale także tym, z którymi stosunek pracy nawiązano na podstawie wyboru lub powołania.

Podstawą do przyznania pracownikom samorządowym dodatku specjalnego jest art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), który stanowi, iż pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany dodatek specjalny. Do dzieła!

Stać cię będzie na urlop. I jeszcze podpowiem ci w kolejnym artykule jak zorganizować sobie zastępstwo na ten czas.

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • dodatek specjalny
  • czy zatrudnienie na zastępstwo wyklucza przyznanie dodatku specjalnego innym pracownikom
  • Unikalny wpis

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum