katka-pazdziernik-2310sobJeszcze pewnie myślisz o złapaniu oddechu po przesłaniu sprawozdań a już nowe pilne zadanie przed tobą. Najwyższa pora dopiąć prace nad projektem budżetu i wieloletniej prognozy finansowej.

Jeśli jedynym narzędziem, z którego korzystasz jest BeSTi@, to ze strony RIO płyną dobre wieści. Opublikowano nowszą wersję, która od poniedziałku umożliwi otwarcie roku 2011. Co na ten temat pisze Adam Głębski? Zacytuję dla twojej wygody:

Szanowni Państwo,

W weekend została udostępniona nowa wersja systemu BeSTi@ (ver. 3.01.023) – można ją będzie pobrać z serwera LiveUpdate albo pobrać plik z aktualizacją z naszej strony.

Najistotniejszą zmianą w tej wersji jest:
1) przygotowanie systemu do pracy z budżetami na 2011 r.
a. zamknięcie załączników – plan gospodarstw pomocniczych, plan funduszy celowych, wydatki UE oraz WPI
b. rekonfiguracja układu dokumentów planistycznych – wprowadzenie obowiązku wypełniania kolumny rodzaj zadania w dochodach i wydatkach, ustawienie kolumny „zadanie (uszczegółowienie paragrafu) jako kolumny obowiązkowej w załączniku inwestycyjnym
2) dodanie nowej gałęzi w module Uchwały, w której istnieje możliwość wprowadzania dokumentu WPF w układzie zgodnym z metodyką opublikowaną na stronach MF
a. dokument WPF będzie składał się z czterech załączników
- Wieloletnia Prognoza Finansowa
- Załącznik przedsięwzięć
- Tekst (uchwały)
- Objaśnienia przyjętych wartości
b. uzupełnienie słowników modułu Uchwały o słownik przedsięwzięć w którym
- każdemu przedsięwzięciu przypisuje się kategorię z art. 226 ust 4
- każde z przedsięwzięć musi być realizowane w co najmniej dwóch kolejnych latach budżetowych (może zaczynać się w grudniu np. 2010 a kończyć w styczniu 2011 )
c. uzupełnienie słowników zadań o możliwość dopisania go do wybranego przedsięwzięcia
3) dodanie nowego typu podglądu wydruku „Stan budżetu”, który umożliwia obliczenie planu po zmianach na wybrany dzień
4) dodanie nowego sposobu filtrowania danych (obecnie możliwe jest wyfiltrowanie paragrafów z wybranego zakresu np. od 401 do 412 )
5) uwzględnienie poprawek pojawiających się sukcesywnie od Wer. 3.01.14

Uwaga:
Wdrożenie WPF w systemie zostało podzielone na dwa etapy – to co znajduje się obecnie w systemie to wynik realizacji I etapu prac.
W trakcie kolejnych wykonawca ma uzupełnić system o:
1) niezbędne dodatkowe reguły kontrolne
2) poprawić mechanizm wydruku
3) umożliwić eksport/import z XMLa
4) umożliwić wprowadzanie zmian do WPF

W związku z tym należy się spodziewać, że w najpóźniej w poniedziałek powinien zostać otwarty nowy rok budżetowy.

Dziękuję ślicznie Panu Adamowi bo, mimo bardzo licznych obowiązków, jest gotów odpowiedzieć na twoje pytania. Jeśli je masz, to napisz poniżej i śledź dyskusję w tym miejscu.

Tutaj podam informację, kiedy i gdzie otrzymasz odpowiedzi na zadane pytania.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum