Jak powinien wyglądać załącznik z wydatków do uchwały budżetowej na 2010 rok według RIO Lublin?

Możesz pobrać skan załącznika w postaci pliku w formacie jpg klikając w link poniżej:

wydatki

Jakie zadania?

 1. Zadania własne
 2. Programy finansowane z udziałem środków UE
 3. Programy finansowane z udziałem innych środków zagranicznych
 4. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami
 5. Zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej
 6. Zadania realizowane wspólnie z innymi jst
 7. Zadania przejęte do realizacji od innych jst
 8. Zadania przekazane do realizacji innym jst

Widać, że zapisy art.5 podzielono na odrębnie pokazywane punkty 2 i 3. Prawdopodobnie połączenie zadań 2 i 3 do jednego zbiorczego powinno być również przyjęte bez zastrzeżeń.

Podobnie rozbicie zadań realizowanych na podstawie porozumień z jst na trzy pozycje: 6, 7 i 8 nie ułatwi przekazywanie projektów do BeSTii, gdzie wystąpi tylko jedna pozycja Rodzaj dotycząca porozumień z jst.

Planuję, że podczas generowania pliku xml będziesz decydować, które zadania zdefiniowane w systemie Budżet przypiszesz do pozycji Rodzaj w BeSTii. O tym jeszcze będziemy rozmawiać.

Konieczne będzie podejmowanie decyzji jak przekazywać porozumienia inicjowane przez własną jst, które będą zadaniem własnym.

Jak podzielone wydatki bieżące?

 1. wynagrodzenia i składki
 2. wydatki na realizację zadań statutowych
 3. dotacje
 4. świadczenia na rzecz osób fizycznych
 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
 6. obsługa długu

W zasadzie punkt 2 to dawne pozostałe wydatki. Trzeba dodać nową grupę 4. W BeSTii grupy będą zdefiniowane i pojawią się na przygotowywanym w niej wydruku automatycznie.

Jak podzielone wydatki majątkowe?

 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne
 2. zakup i objęcie akcji i udziałów
 3. wniesienie wkładów do spółek

W tej części zdecydowanie brakuje mi pozycji dotacje na inwestycje i jeśli pokazujesz odrębnie inwestycje  §6050 i  §6060 zakupy inwestycyjne, to wydaje mi się, że nie ma potrzeby łączenia tych pozycji.

Jak zrealizować proponowaną strukturę wydatków w systemie Budżet podam w filmie w kolejnym artykule.

Proszę podziel się swoimi uwagami wpisując je poniżej. Dziękuję.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum