Wracając do interpretacji art.236 nowej uofp przytoczę materiały, które przekazała mi Katarzyna Sacharczuk ze starostwa w Bielsku Podlaskim. Dziękuję w tym miejscu pięknie Kasiu. Wierzę, że materiały te pomogą nam wszystkim znaleźć własne, odpowiednie rozwiązanie zgodne z zapisami ustawy.

wydatki KR RIO NEW.pdf

wydatki KR RIO NEW.xls

Jak te informacje uzyskać w systemie Budżet?

w grupach paragrafów nie uzyskamy podziału wydatków jednostek na podgrupy “z tego”

Co to oznacza? Informacje dotyczące wydatków jednostek budżetowych trzeba podać w dwóch grupach:

  1. wynagrodzenia i pochodne jb (proponowana nazwa wynagrodzenia i składki od nich naliczane jest za długa i nie zmieści się na wydruku), które obejmą paragrafy 401, 402, 404, 405, 406, 407,  409, 410, 411, 412, 413, 417 z czwartą cyfrą zero. To znaczyłoby również, że wynagrodzenia w zadaniach finansowanych z udziałem środków UE nie znajdą się w tej grupie
  2. pozostałe wydatki jb (proponowana nazwa wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych jest również za długa) – tutaj w podanych definicjach podane jest “masło maślane”, bo podaje się różnicę kolumn, które wyżej się sumuje.

dodać trzeba grupę wydatków: świadczenia na rzecz osób fizycznych

W słowniku klasyfikacji wydatków paragrafy 302, 303, 304, 305, 307, 311, 321, 324, 325, 326 z czwartą cyfrą zero trzeba przypisać do tej  grupy paragrafów.

w grupach paragrafów nie uzyskamy podziału wydatków  na inwestycje i zakupy inwestycyjne  z pokazaniem “w tym”

Trzeba zastosować podobny wybieg, jak w przypadku wydatków jednostek budżetowych. Pokazać te grupy odrębnie. Ustalenia dla zawartości własnych grup paragrafów możesz stworzyć korzystając z zapisu w art.236 : ”

5. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić większą szczegółowość planu wydatków.”

Podziel się proszę swoimi przemyśleniami i decyzją, co zrobisz. Dziękuję.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum