Informacja z Ministerstwa Finansów o konieczności przedstawienia planu audytu na rok 2010.

Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych (DA) informuje, iż plany audytu na rok 2010 należy sporządzać zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 66, poz. 406). Należy zwrócić uwagę na odmienne prezentowanie czasu pracy komórki audytu wewnętrznego dotychczas podawaną w osobodniach.

W obowiązującym planie audytu należy podać liczbę dni przeznaczoną na wykonanie odpowiednio: zadań zapewniających, czynności doradczych, czynności sprawdzających oraz oddzielnie liczbę audytorów przeprowadzających zadanie, podaną w etatach.

W celu opracowania planu, należy pobrać poniżej zamieszczony elektroniczny formularz planu i po wypełnieniu przesłać w formacie xml (instrukcja obsługi) i doc na adres kfiaw@mofnet.gov.pl. Uprzejmie prosimy o umieszczanie nazwy jednostki w temacie wiadomości e-mail kierowanych do Departamentu DA.

Plany audytu podpisane przez audytora wewnętrznego i kierownika jednostki należy przesłać (bez pism przewodnich oraz obwolut) na adres:

Ministerstwo Finansów
Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
z dopiskiem: „plan audytu”

plan_audytu_na_rok_2010 (plik do pobrania opublikowany na stronie MF)

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum