Na tej stronie miałaś przyjemność spotkać się kilkakrotnie z Elą i skorzystać z jej przeogromnej wiedzy i doświadczenia. Znam Elę od ponad 10 lat i bardzo cenię sobie jej kompetencje, gotowość dzielenia się wiedzą i zrozumienie, jakim obdarza pytającego. To cudownie mieć w niej przyjaciela.

Dostałam następującą informację, którą pragnę się z tobą podzielić.

Firma „Empiria-Doradztwo w Sprawach Finansów Publicznych” zaprasza na szkolenie prowadzone przez Elżbietę Dworak.

Temat szkolenia:

Zmiana zakładowego planu kont w świetle nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

  1. zmiana nazw kont
  2. zasady ewidencji między innymi na kontach: 030, 130 – doprecyzowanie ewidencji w przypadku wspólnego rachunku bankowego budżetu i urzędu, ewidencja szczegółowa do konta 221, 245 (nowe konto),  720, 750, 751, 760,  800
  3. ewidencja na kontach pozabilansowych – 976, 990 (dla budżetu zadaniowego), 992
  4. ewidencja na wydzielonym rachunku państwowych i samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową – zmiany na koncie 132, 740, 820.

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają materiały dotyczące zmiany zakładowego planu kont z aktualnymi zapisami na kontach.

Termin szkolenia:

27.04.2012r. godz. 10.00-15.00

Centrum Konferencyjne Fiesta

Lublin ul. Prusa 8 – budynek PZMot

Koszt szkolenia: 250 zł

Płatność w terminie 7 dni po szkoleniu.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • konto 976 w jst

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum