dymek-zielony200Wiele nowości, wiele zmian i wiele problemów technicznych. Dzisiaj w godzinach popołudniowych postawiono “gorącą aktualizację” BeSTii, byś jutro mogła dotrzymać terminu elektronicznego przekazania sprawozdań z podpisem elektronicznym. Poprawka dotyczy możliwości wysłania całej paczki sprawozdań bez konieczności przekazywania każdego sprawozdania odrębnie. O dziwo nie u każdego pojawia się błąd:  ”Odwołanie obiektu nie zostało ustawione …”

Ta poprawka systemu BeSTi@ oznaczona jest numerem 3.02.012.06. System aktualizujesz za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu ‘Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Możesz go pobrać na stronie aktualizacji. Pamiętaj, by przed dokonaniem aktualizacji za pomocą tego pliku koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie uruchom plik. Domyślnie aktualizacja instaluje się w katalogu C:\Program Files\Bestia. Jeśli system masz zainstalowany w innym folderze, to podaj odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@. Możesz ją zainstalować wyłącznie na JEDNEJ stacji roboczej tzn. tej, z której wysyłasz sprawozdania. Pozostałe stacje robocze mogą pozostać we wcześniejszej wersji 3.02.012.05.

Dzisiaj było sporo emocji podczas prób przekazywania sprawozdań. Liczę, że jutro już będzie spokojniej.

Nie masz zbyt wiele czasu na oddech, bo do 22. lutego musisz złożyć elektronicznie sprawozdania Rb-27S i Rb-28S za styczeń 2014 roku. Termin  22. przypada w sobotę więc zgodnie z przepisami masz czas do poniedziałku. Przygotuj się na niespodzianki, bo może pojawić się problem z elektronicznym przekazaniem tych sprawozdań do RIO. Zrób więc te sprawozdania do piątku i postaraj się wysłać. W RIO też jest skrócony czas do przekazania tych sprawozdań do MF i przy całym zawirowaniu przekazywania mogą one nie dotrzeć na czas. Ostatnio czytałam interpretację, że termin jest związany z chwilą otrzymania sprawozdań przez RIO a nie wysłania.

Jeśli jeszcze nie otworzyłaś okresu sprawozdawczego za styczeń, to zrób to w następujacy sposób (miesięcznych okresów nie otwiera MF, postępujesz podobnie jak w SJO BeSTii):

 1. otwórz moduł Sprawozdania
 2. ustaw się na drzewie okresów sprawozdawczych na słowie Wszystko a następnie kliknij na tym słowie prawym przyciskiem myszy
 3. pojawi się okno z menu, z którego wybierz Lista okresów sprawozdawczych
 4. przejdź do okna z wykazem wszystkich otwartych okresów, w dolnej części ekranu wybierz przycisk z poleceniem Nowy i rozwiń listę okresów tak, by wybrać I Styczeń

To będzie wyglądało na ekranie tak:

nowy-okres

Teraz na dole lub górze okna naciśnij przycisk Zapisz i zamknij.

To spowoduje wygenerowanie metryczek sprawozdań za miesiąc styczeń 2014 r.

Kiedy już masz gotowe sprawozdania, to musisz sprawdzić na stronie swojego RIO jaka jest procedura przekazania tych sprawozdań.

Przykładowo taka instrukcja ze strony RIO Lublin:

W związku obowiązkiem przekazania do RIO miesięcznych sprawozdań Rb-27s i Rb-28s informujemy, iż zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z 6 lutego 2014 r. (znak: ST7/4834/41/PB/2014/RD 10953), te sprawozdania za miesiąc styczeń 2014 r. należy przekazać wg następującej procedury:

 1. sporządzić sprawozdania za pomocą programu BeSTi@;
 2. podpisać elektronicznie sprawozdania w programie BeSTi@ (podpis muszą złożyć odpowiednie osoby: skarbnik i przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego – odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek);
 3. po podpisaniu, każde sprawozdanie osobno wyksportować z programu BeSTi@ na dysk do oddzielnego pliku za pomocą polecenia “Eksport do pliku XML” z menu Plik;
 4. każdy plik z wyeksportowanym sprawozdaniem musi zostać ponownie podpisany  elektronicznie przez dokładnie te same osoby, które podpisały dane sprawozdanie w programie BeSTi@;
  UWAGA!!!

  1. podpis pliku ze sprawozdaniem jest umieszczany w dodatkowym pliku o rozszerzeniu xades (nazwa pliku z podpisem jest taka sama jak podpisywanego pliku);
  2. w związku z tym, że sprawozdanie musi być podpisane przez 2 osoby, to powstaną 2 pliki z podpisami i tym samym do RIO musi zostać przekazanych 6 plików, tj.
   - dla sprawozdania Rb-27s: plik xml ze sprawozdaniem
    i 2 pliki xades zawierające podpisy
   - dla sprawozdania Rb-28s: plik xml ze sprawozdaniem i 2 pliki xades zawierające podpisy;
 5. wszystkie pliki (ze sprawozdaniami i podpisami sprawozdań) skompresować do jednego pliku w formacie RAR lub ZIP;
 6. powstały plik ZIP/RAR przekazać na adresy e-mailowe analogiczne do tych, na które przesyłane są sprawozdania z jednostek z osobowością prawną, tj. odpowiednio do
  ZZRIO w Białej Podl. - biala@lublin.rio.gov.pl
  ZZRIO w Chełmie      - chelm@lublin.rio.gov.pl
  ZZRIO w Zamościu    - zamosc@lublin.rio.gov.pl
  RIO w Lublinie           - sprawozdania@lublin.rio.gov.pl

No i głęboki oddech. Kolejny raz może będzie prościej, bo dopiero za listopad przekażesz obowiązkowo miesięczne sprawozdanie. Trzymam kciuki.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum