W nowym rozporządzeniu w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które opublikowano 12 marca, nie podany pozostaje podział wydatków jednostek budżetowych.  Artykuł 236 uofp w punkcie 3 mówi:

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków bieżących, w szczególności na:

1)   wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a)  wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
b)  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
2)   dotacje na zadania bieżące;
3)   świadczenia na rzecz osób fizycznych;
4)   wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;
5)   wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;
6)   obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z tak podaną treścią ustawy spodziewać można się było, że podział w punkcie 1) na podpunkty a i b zostanie określony i nie pozostawiony zostanie margines na własną interpretację.

Jak brzmi treść rozporządzenia, która dotyczy tego zagadnienia?

KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW WYDATKÓW I ŚRODKÓW

(z objaśnieniami)

Wymienione niżej paragrafy łączy się w grupy w następujący sposób:

Dotacje i subwencje

200 do 203, 211 do 213, 221 do 229, 231 do 233, 237, 239 do 241243 do 259, 261 do 265, 267 do 287, 288 do 294, 296 do 298 i 300

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

302 do 305, 307, 311, 321 i 323 do 326

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

401 do 418, 420 do 430, 432 do 470, 472, 474 do 478, 481, 482, 490 i 493 do 498

Wydatki majątkowe

601, 602, 605 do 608, 611 do 614, 616 do 618, 620 do 624, 626 do 633, 641 do 643, 651 do 658, 661 do 666 i 680

Obsługa długu publicznego

801, 802, 806 do 808 i 811 do 814

Wydatki na realizację programów   finansowanych z udziałem środków,  o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2   ustawy, w tym wydatki budżetu  środków europejskich

Grupa obejmuje wydatki klasyfikowane w paragrafach z odpowiednią czwartą cyfrą, stosowaną dla środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, tj. odpowiednio:

„1”, „2”, „5”, „6”, „7” (w  zakresie budżetu środków europejskich), „8”, „9”.

Środki własne Unii Europejskiej

851 do 857

Do wydatków majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 236 ust. 4 ustawy zalicza się paragrafy:

601, 605, 606, 613, 614, 617, 620-623, 630, 656-658, 661-666 i 680.

Pełną jasność mamy w stosunku do grup: dotacji na wydatki bieżące i świadczenia dla osób fizycznych. Czy jednak rzeczywiście?

Od lat parargraf 285 -  Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego nie był zaliczany do dotacji. Nie spotkałam uchwały budżetowej na 2010 rok, w której ten paragraf zaliczony był do dotacji. Zawsze kwalifikowany jest do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych. W wielu budżetach niektóre paragrafy rozpoczynające się na cyfrę 3 również kwalifikowane są do tej grupy (np. stypendia).

Często paragraf 4280 zaliczano do grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych. A czasem popełniano po prostu rachunkowe pomyłki tworząc załączniki do uchwały w edytorze tekstowym czy w arkuszu kalkulacyjnym.

Jak pokazać przeniesienie paragrafów błędnie zakwalifikowanych do prawidłowej grupy paragrafów zgodnie z nową klasyfikacją?
Kiedy prowadzisz swoją ewidencję w BeSTii, to masz grupy zdefiniowane systemowo. W jakimś sensie możesz nie ponosić odpowiedzialności za tego typu niezgodności. Znam jednak przypadki, kiedy załączniki i tabele do uchwał tylko wstępnie wykonywane są w BeSTii. Tę pierwotną wersję eksportuje się do arkusza kalkulacyjnego i modyfikuje się zgodnie z własnymi potrzebami. W takich dokumentach korekta będzie konieczna, bo tutaj już autor w pełni odpowiada za ostateczną treść dokumentu.

W systemie BudżetP firmy Delfin s.c możliwe jest zdublowanie pozycji klasyfikacji i przypisanie paragrafu o tej samej nazwie i identycznym symbolu w zakresie pierwszych czterech znaków do różnych grup paragrafów. Dzięki tej możliwości można uzyskać załącznik do uchwały zmieniającej, który pokazuje przeniesienia z jednej grupy do drugiej. Jak przeprowadzić taką zmianę? Napiszę o tym w kolejnym odcinku pokazując rozwiązania, jakie zastosowali moi klienci.

Ciekawi mnie, jakie będą stanowiska w różnych RIO sprawie dostosowywania budżetów do nowej klasyfikacji? Rozporządzenie działa wstecznie od 1 stycznia. Do tego już przywykliśmy. Chyba?!

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • grupy paragrafów wydatków
 • paragraf klasyfikacji budżetowe 614
 • paragrafy 211 i 641 rb 50

13 Odpowiedzi do “Nowa klasyfikacja w praktyce”

 • Sylwia:

  Dla mnie zagadką jest stosowanie czwartej cyfry – 7 czy 8? Czy “7″ będzie tylko w budżecie państwa a w jst “8″? Czy ktoś potrafi logicznie to wytłumaczyć?

 • Barbara Szumocka:

  Witaj Sylwio

  Myślę, że w tej sprawie jeszcze wszyscy się zastanawiają. Ponieważ RIO zostało zobowiązane nową uofp do przedstawiania stanowiska w danej sprawie, to warto byłoby zadać pytanie w Twojej izbie.

  Wiem, że 30 marca jest kolegium RIO w Lublinie i ten temat będzie tam dyskutowany. Jeszcze nie mam informacji z innych izb ale z kilku powinnam coś zebrać.

  Rozsądne jest zaczekać chwilę i nie robić zmian w budżecie już teraz.

  Pozdrawiam
  Basia

 • Sylwia:

  Mam nowe pytanie – czy § 478 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – nalezy do grupy “Wynagrodzenia i pochodne” czy nie?

 • Barbara Szumocka:

  Po małej sondzie – zdecydowanie wynagrodzenia i składki Sylwio.

  Pozdrawiam
  Basia

 • Sylwia:

  Powracam do tematu §- 478 – w wydruku BESTII ‘Układ od 2010″ paragraf ten jest klasyfikowany do grupy “wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” a nie do grupy “wynagrodzenia i składki od nich naliczane”. Mam nadzieję że jest to oczywisty błąd i zostanie on niezwłocznie skorygowany.

 • Barbara Szumocka:

  W BeSTii również § 300 jest grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych a w rozporządzeniu jest w grupie dotacje.

  W tej sprawie nie ma spójności interpretacji. Stanowisko w RIO Lublin jest takie, że skarbnik decyduje i ważne, by umiał to uzasadnić.

  Dla mnie jasne jest, że skarbnik decyduje tylko wtedy, gdy prowadzi ewidencję poza BeSTią. W BeSTii nie decyduje.

  Jakie będą działania MF w tej sprawie, to trudno powiedzieć. Wykonawca programu BeSTia też o tym nie decyduje. Chociaż często dochodzi do sytuacji takiej, że to, co łatwo zmienia się na papierze nie daje się tak łatwo zmienić w systemie informatycznym. A tutaj decyzje podejmują urzędnicy, którzy nie mają często bladego pojęcia o sposobie przekładania takich zmian na język informatyczny. Szczególnie to jest newralgiczny punkt, kiedy zmiany dotyczą systemów działających, posiadających konkretną strukturę.

  Często można zobaczyć zmiany, które obrazowo można przyrównać do zmiany zastosowania narzędzia np. od dzisiaj do przybijania gwoździ używamy młotka z drewnianą końcówką zamiast metalowej. Mam nadzieję, że próbowałaś kiedyś przybić gwóźdź czymś innym niż zwyczajny młotek. Wielka sztuka!

  Ale to tak na marginesie.

  Pozdrawiam
  Basia

 • EWa:

  Witam!
  Mam pytanie – czy sprzedaż majątku gminy klasyfikować jedynie w dziale 700.70005 i w paragrafie 0470? Bo spotkałam się z innymi opiniami.

  • Barbara Szumocka:

   Ewo chyba nie chodzi Ci o paragraf 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, tylko o 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości albo 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.
   Jeśli chodzi o 0870, to według mnie, dział i rozdział powinien mieć związek z rodzajem składnika majątkowego. W przypadku nieruchomości zdecydowanie wskazywałabym na 70005.

   Nie jestem skarbnikiem i liczę, że doświadczeni skarbnicy zabiorą również w tej sprawie głos. Dziękuję ślicznie.

   Pozdrawiam
   Basia

  • Barbara Szumocka:

   Ewo
   znalazłam jeszcze na stronach RIO Gdańsk wyjaśnienia udzielone w piśmie z Ministerstwa Finansów
   Jak najedziesz myszką na niebieski tekst, to kursor zamieni się na dłoń. Wtedy jak klikniesz, to przeniesie Cię na strony z pismem.
   Pomogło?

   Pozdrawiam Basia

 • Kasia:

  ….Dla mnie zagadką jest stosowanie czwartej cyfry – 7 czy 8? Czy ktoś potrafi logicznie to wytłumaczyć?
  Posiadamy srodki z Funduszu spójności i płacimy z paragrafu 6058, czy mamy zamieniać czwarta cyfre na 7? z góry dzieki

  • Barbara Szumocka:

   Kasiu

   dziękuję za pytanie. Od pewnego czasu zbieram materiały, by napisać więcej o tej sprawie. W najbliższym czasie opublikuję te informacje we wpisie. Zaglądaj tu czasem a najlepiej wpisz się na biuletyn (po prawej stronie na górze), to otrzymasz informację o publikowanych tematach na podany podczas rejestracji e-mail. Zapraszam

   Pozdrawiam
   Basia

 • marzena:

  A co z paragrafem 238? Dlaczego usunięto go w tym roku? Wiem, że nastał kres gospodarstw pomocniczych, ale przecież jeszcze w tym roku funkcjonowały. Właśnie otrzymałam (jako jednostka macierzysta przy której funkcjonowało gp)środki pieniężne likwidowanego gospodarswta. Gdzie mam je zaksięgować?

  • Barbara Szumocka:

   Witaj Marzeno

   Z przepisów wprowadzających nową ustawę o finansach wynika, że do likwidowanych jednostek mają zastosowanie przepisy obowiązujące przed zmianą. To potwierdza par.7 nowego rozporządzenia w sprawie klasyfikacji:

   § 7. W 2010 r. w odniesieniu do zakładów budżetowych, gospodarstw
   pomocniczych jednostek budżetowych, samorządowych funduszy celowych,
   rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych oraz funduszy motywacyjnych,
   funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
   publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)), mają zastosowanie podziałki
   klasyfikacji określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r.
   w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów
   oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726,
   z późn. zm.).

   Pozdrawiam
   Basia

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum