Na stronie MF pojawiła się wyczekiwana informacja o podpisaniu umowy na 36 miesięcy, w ramach której konsorcjum firm Sygnity SA i Sputnik Software Sp. z o.o. będzie utrzymywało dwa informatyczne systemy eksploatowane w Ministerstwie Finansów, Regionalnych Izbach Obrachunkowych i Jednostkach Samorządu Terytorialnego wraz z ich jednostkami organizacyjnych j.s.t.

Co obejmuje ta umowa? Możesz pobrać szczegółowe informacje w pliku pdf na stronie MF

W ramach tej umowy otrzymasz usługę asysty technicznej. W jej ramach dostaniesz usługi:

  1. naprawy usterek i wad oprogramowania
  2. usuwania na bieżąco awarii i błędów w działaniu systemów
  3. monitorowania sposobu działania systemu – w szczególności działania serwera komunikacyjnego

Strony ustaliły również sposób ustalania priorytetów napraw. Ty i twój administrator systemu możecie liczyć na

  1. bezpośrednie doradztwo telefoniczne HOT-LINE
  2. zdalny serwis (Service Desk), który będzie udzielał za pomocą poczty elektronicznej i stron internetowych odpowiedzi na pytania i wskazywał na rozwiązania problemów zgłoszonych drogą e-mail
Zasady dokonywania zgłoszeń przez użytkowników Systemów
1. Wykonawca przyjmuje zgłoszenie w centralnym systemie zgłoszeń, obejmującym następujące sposoby kontaktu:
a) Rozmowa telefoniczna (Hot-line): numer telefonu (61) 624 00 60, (32) 720 11 96;
b) Portal serwisowy Systemu dostępny pod adresem www.budzetjst.pl,
c) Poczta elektroniczna pod adresem: pomoc@budzetjst.pl,
d) Faks numer: (61) 624 00 54

2. Wykonawca po otrzymaniu zgłoszenia postępuje w sposób następujący:
a) Informuje użytkownika o czynnościach, które należy wykonać, aby rozwiązać incydent, jeżeli zgłoszenie nie dotyczy błędu oprogramowania;
b) Określa, czy incydent bądź błąd występuje lokalnie, czy dotyczy większej liczby instalacji Systemu (jeżeli incydent się powtarza często zostanie opracowane czytelne rozwiązanie, które będzie dostępne w sekcji FAQ portalu serwisowego systemu);
c) W przypadku rejestracji błędu przez użytkownika oraz określenia przez niego kategorii zgłoszenia, Wykonawca akceptuje bądź odrzuca kategorię zgłoszenia, powiadamiając Zamawiającego.
d) Jeśli zgłoszenie dotyczy rozszerzenia funkcjonalności Systemów, Wykonawca odrzuca zgłoszenie, szczegółowo opisując uzasadnienie odrzucenia i przekazuje je zgłaszającemu.
e) Wykonawca po potwierdzeniu błędu w oprogramowaniu, diagnozuje błąd i rozwiązuje go, a następnie w zależności od zasięgu i specyfiki błędu propaguje jego rozwiązanie jednym ze sposobów:
- przesyła elektronicznie aplikację naprawczą,
- usuwa błąd przy pomocy aplikacji narzędziowej „Diagnosta”,
- przesyła paczkę naprawczą przy pomocy serwera komunikacyjnego,
- wystawia nową wersję programu (tzn. hotfix),
- określa błąd w systemie wymagający dłuższej analizy bądź wprowadzenia szerszych zmian w oprogramowaniu, informując o tym zgłaszającego,
przy czym w przypadku konieczności modyfikacji oprogramowania Systemów Wykonawca postępuje zgodnie z procedurą uzgodnioną z Zamawiającym.
Ze swojej strony życzę ci bezawaryjnego korzystania z systemów. Informacje podaję, bo poczujesz się pewniej przed wysyłaniem kwartalnych sprawozdań wiedząc, że opieka jest kontynuowana.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum