Projekt uchwały w sprawie WPF musisz przygotować przed 15-tym listopada, bo tego dnia upływa termin przedłożenia go RIO. Będzie on przedmiotem jej opinii.

Podałam już przepisy ustawy, które określają elementy treści uchwały, okres jaki powinna obejmować i co jeszcze może zawierać. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo jakie będą wytyczne poszczególnych RIO w sprawie formy przekazywania tego dokumentu. Jest wielce prawdopodobne, że Izby będą proponowały jakiś wzór arkusza kalkulacyjnego z odpowiednimi makrami, który będą mogły przyjmować również w postaci elektronicznej i dokonywać sumowania zawartych treści przed przekazaniem informacji do MF. W przyszłości ma powstać specjalne oprogramowanie, które będzie rozwiązywać te sprawy.

Na rynku jest sporo ofert (niektóre bardzo drogie), które oferują wykonanie takiego zestawienia. Myślę, że warto zapoznać się z propozycją MF,  przedstawicieli Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz jednostek samorządu terytorialnego wspólnie przygotowujących materiały pomocne przy przygotowaniu przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej (WPF).

Wersja materiałów udostępniona na stronach MF jest wstępną wersją. Prace nadal trwają.

tutaj znajdziesz opis metodyki WPF

A to pismo w sprawie standartów dotyczących formułowania celów przez jednostki sektora finansów publicznych w zadaniowym planie wydatków z pewnością pomoże ci w formułowaniu przedsięwzięć, które mają znaleźć się w WPF.

Jeśli korzystasz z Budżetu w wersji podstawowej, to w najbliższym czasie otrzymasz nieodpłatnie rozszerzenie swojej wersji do wersji zadaniowej, by jeszcze przed tworzeniem projektu Budżetu na 2011 rok zdefiniować swoją listę przedsięwzięć. Kiedy ją zdefiniujesz, to kalkulacje, które masz w Budżecie podepniesz do tych przedsięwzięć i stworzysz projekty budżetów na 11, 12, 13 przeliczając rok bazowy według zadanych wskaźników.

Mam prośby, by konsultacje na temat sposobu w jaki będziemy sporządzać WPF rozpocząć po złożeniu informacji z wykonania budżetu. Myślę jednak, by dla zainteresowanych rozpocząć je wcześniej. Planując prace w tym roku musisz mieć na uwadze samorządowa kampanię wyborczą i zaangażowanie w nią różnych pracowników w swojej jst, którzy będą również uczestniczyć w przygotowaniu materiałów do listopadowych projektów uchwał.

I w swoim kalendarzu potrzebujesz również umieścić swój urlop, by nabrać sił do pracy która czeka cię jeszcze do końca tego roku.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum