katka-pazdziernik-1210wtPojawił się oficjalny komunikat na stronie krajowej RIO w sprawie WPF w BeSTii. Pisałam ci już o zastosowanym formularzu i metodologii. Również wspominałam o formularzu przygotowanym przez RIO w Gdańsku.

Teraz dla twojej wygody zacytuję ten komunikat:

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż na stronach MF opublikowana została “Metodyka opracowania WPF wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.”

Jest to wspólna propozycja Ministerstwa Finansów, przedstawicieli regionalnych izb obrachunkowych i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Komunikat w powyższej sprawie wraz z w/w opracowaniem znajduje się na stronach MF pod adresem Finanse publiczne -> Finanse samorządów -> Opracowania … >>>

Jednocześnie informujemy, iż obecnie trwają bardzo zaawansowane prace nad udostępnieniem w module Uchwały systemu BeSTi@ nowego typu dokumentu, umożliwiającego wprowadzenie:
- tabeli WPF
- załącznika przedsięwzięć
w układzie zgodnym z proponowaną powyżej metodyką.

Zgodnie z przyjętymi założeniami – WPF w BeStii ma pełnić rolę narzędzia do:

  1. wprowadzenia danych (opracowanych poza systemem) w standardowym układzie zaproponowanym przez zespół złożony z przedstawicieli MF, RIO oraz JST
  2. przygotowania wydruków tabel
  3. weryfikacji spójności informacji między załącznikiem przedsięwzięć a tabelą WPF
  4. weryfikacji poprawności rozpisania przedsięwzięć poszczególnymi zadaniami

Planowane jest także dodanie weryfikacji WPF z projektem budżetu (ale nie zapadła jeszcze w tej sprawie ostateczna decyzja).

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż na internetowej stronie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku zostały opublikowane arkusze MS Excel umożliwiające wstępne przygotowanie WPF wraz z załącznikami (bez konieczności użycia systemu BeSTi@).

Wszelkie uwagi dot. powyższych arkuszy należy przesyłać na adres:
wpf@gdansk.rio.gov.pl

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum