katka-pazdziernik-2610wtor
W prasie pojawiła się niepokojąca informacja o przekroczeniu progu 55% dla deficytu sektora finansów publicznych.
W odpowiedzi na stronie MF opublikowało komunikat w sprawie deficytu wyjaśniający różnicę w obliczeniach według metodologii krajowej i UE.

Podstawową różnicą między metodologią krajową a unijną jest definicja zakresu sektora finansów publicznych. W szczególności, do sektora wg definicji UE zaliczany jest Krajowy Fundusz Drogowy, a tym samym jego zadłużenie powiększa dług wg metodologii UE.

Ministerstwo nie przewiduje przekroczenia progu 55% w latach 2010-2014:

Zgodnie ze Strategią państwowy dług publiczny (wg metodologii krajowej) w 2010 r. osiągnie 750,8 mld zł, tj. 53,2 proc. PKB, i tym samym nie przekroczy progu 55 proc. przewidzianego w ustawie o finansach publicznych. Przekroczenie relacji 55 proc. nie jest również przewidywane w horyzoncie Strategii, tj. w latach 2011-2014.

Dla twojej wygody cytuję pozostałą część komunikatu:

Zgodnie z prognozami Ministerstwa Finansów przesłanymi do GUS w ramach prac nad notyfikacją fiskalną (październik 2010), deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych według ESA’95 w 2010 r. wyniesie 112 250 mln zł (7,9 proc. PKB). Oznacza to pogorszenie prognozowanego wyniku w stosunku do notyfikacji fiskalnej przesłanej do Eurostatu w marcu 2010 r. o 1 pkt proc. Pogorszenie prognoz wynikało przede wszystkim z dużo gorszych, niż pierwotnie oczekiwano, wpływów podatkowych, w szczególności z podatków bezpośrednich (CIT i PIT).
Wpływ pogorszenia koniunktury gospodarczej w 2009 r. na wyniki finansowe przedsiębiorstw i tym samym spadek zysków okazał się większy niż oczekiwano. To z kolei spowodowało bardziej niekorzystny dla sektora, niż przewidywany przy poprzedniej notyfikacji, efekt rozliczenia w 2010 r. podatku za rok poprzedni, tj. 2009, i tym samym niższe wpływy z ww. podatków w stosunku od prognozowanych na wiosnę. Na pogorszenie wyniku miała wpływ także stosunkowo niewielka rewizja prognoz dochodów z podatków pośrednich i dochodów niepodatkowych. Prognoza poziomu wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych w porównaniu z notyfikacją przesłaną w marcu nie uległa zasadniczym zmianom mimo, że dokonano nadzwyczajnych wydatków związanych z powodzią, nieprzewidywanych w notyfikacji marcowej.
Jeżeli chodzi o dystrybucję 1 proc. różnicy pomiędzy podsektory sektora instytucji rządowych i samorządowych, to ze względu na fakt, że decydujący wpływ na pogorszenie wyniku sektora miały podatki dochodowe i składki, przebiega ona następująco: podsektor rządowy – wynik gorszy o 0,5 proc. PKB, podsektor samorządowy – wynik gorszy o 0,3 proc. PKB i podsektor ubezpieczeń społecznych – wynik gorszy o 0,3 proc. PKB.

Informacje opublikowane przez GUS dla celów notyfikacji fiskalnej do UE są zgodne z prognozami zawartymi w opracowanej przez Ministra Finansów i przyjętej 28 września br. przez Radę Ministrów Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2011-14 (Strategia została opublikowana na stronie internetowej MF). W Strategii podane są prognozy długu publicznego według metodologii krajowej i metodologii UE. Kwota 783,0 mld zł, tj. 55,4 proc. PKB, podana przez GUS, dotyczy długu sektora instytucji rządowych i samorządowych, tj. długu publicznego wg metodologii UE.

2 Odpowiedzi do “Komunikat Ministerstwa Finansów dotyczący deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2010 r.”

 • Piotr:

  szukam informacji o kandydatach do wyborów samorządowych

  • Barbara Szumocka:

   Piotrze nie mogę zbyt wiele pomóc.

   Wpisz w wyszukiwarki i szybciej znajdziesz informacje na stronach, które Ci podpowie.

   Wiem, że są portale dedykowane wyborom, jest też sporo na YouTobe.com
   Również na stronach danej jednostki samorządowej są informacje.
   Tutaj nie zajmuję się wyborami. Może w przyszłości zrobię strony dedykowane dla wójtów,
   burmistrzów i wtedy takie informacje się na nich znajdą.

   Powodzenia
   Pozdrawiam
   Basia Szumocka

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum