zima1Pilnie planujesz swój harmonogram prac. Przypomnę ci kilka terminów, które muszą być zaznaczone w twoim kalendarzu i powinny stanowić priorytet w stosunku do innych zadań. Jeśli możesz delegować nadzór nad nimi, to pewnie to zrobisz. Pamiętaj jednak, by w porę skontrolować przebieg pracy. Niedotrzymanie terminów podlega dyscyplinie finansów publicznych – to z pewnością pamiętasz.

Kilka ważnych uregulowań pragnę ci przypomnieć na początek z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dziennik Ustaw z 8.02.2010 r. Nr 20 poz. 103).

Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniach RB-27S i Rb-28S:

Rozdział 1
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

§ 4.

Sprawozdania jednostkowe z wykonania planu dochodów budżetowych:

 1. jednostki budżetowe, gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty i samorządy województw oraz związki jednostek samorządu terytorialnego za: styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad oraz grudzień – wypełniają w zakresie wpływów planowanych i wykonanych
 2. jednostki budżetowe, powiaty i samorządy województw oraz związki jednostek samorządu terytorialnego za: marzec, czerwiec, wrzesień i za rok – wypełniają kolumny: “Plan (po zmianach)”, “Należności”, “Potrącenia”, “Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)”, “Dochody otrzymane”, “Saldo końcowe”
 3. gminy oraz miasta na prawach powiatu za: marzec, czerwiec, wrzesień i za rok – wypełniają kolumny: “Plan (po zmianach)”, “Należności”, “Potrącenia”, “Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)”, “Dochody otrzymane”, “Saldo końcowe”, “Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy”, “Skutki udzielonych przez gminę: ulg i zwolnień…”, “Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy”.

Rozdział 4

Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

§ 8. [...]   5. Jednostki budżetowe, gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty i samorządy województw oraz związki jednostek samorządu terytorialnego sprawozdania jednostkowe z wykonania planu wydatków budżetowych za styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad oraz grudzień – wypełniają w zakresie wydatków planowanych i wykonanych.

Do dnia 10 stycznia 2011 r.

 1. Rb-27S – miesięczne  sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego za grudzień 2010
 2. Rb-28S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego za grudzień 2010

Do dnia 22 stycznia 2011 r.

 1. Rb-27S – miesięczne  sprawozdanie za grudzień 2010 jst składają zbiorcze sprawozdania w formie dokumentu oraz elektronicznie za pomocą BeSTii do właściwego terytorialnie RIO
 2. Rb-28S – miesięczne  sprawozdanie za grudzień 2010 jst składają zbiorcze sprawozdania w formie dokumentu oraz elektronicznie za pomocą BeSTii do właściwego terytorialnie RIO

W dniu 31 stycznia upływa termin składania sprawozdań rocznych za 2010 rok i kwartalnych za 4 kwartały 2010 roku przez jednostki budżetowe i pozabudżetowe do swoich jst: Rb-27S, Rb-28S, Rb-3x, Rb-50. Do dnia 1 lutego 2011 roku można składać Rb-N, Rb-Z, Rb-ZN (na podstawie rozporządzania MF w sprawie sprawozdań w zakresie operacji finansowych Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 43 poz. 247).

Jednostki samorządu terytorialnego składają zbiorcze sprawozdania w formie dokumentu oraz elektronicznie za pomocą BeSTii do właściwego terytorialnie RIO:

Do dnia 10 lutego 2011 r.

 1. Rb-27ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – zarządy jst składają w formie dokumentu dysponentowi przekazującemu dotację oraz do wiadomości RIO

Do dnia 15 lutego 2011 r.

 • Rb-50 – kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – zarządy jednostek samorządu terytorialnego składają w formie dokumentu dysponentowi głównemu przekazującemu dotację oraz do wiadomości RIO i delegaturze NIK.

Do dnia 23 lutego 2011 r.

 1. Rb-27S – roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego
 2. Rb-28S – roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego
 3. Rb-ST – roczne o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego
 4. Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
 5. Rb-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych (organ)
 6. Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
 7. Rb-UN – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności (organ)
 8. Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
 9. Rb-PDP – roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gmin i miast na prawach powiatu
 10. Rb-30 – roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych (zlikwidowanych w 2010 r.)
 11. Rb-30S – roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych (powołanych w 2010)
 12. Rb-31 – roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych (zlikwidowanych w 2010 r.)
 13. Rb-33 – roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej (zlikwidowanych w 2010 r.)
 14. Rb-34 – roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych (zlikwidowanych w 2010 r.)

Z systemu Sprawozdania w wersji Z możesz wygenerować plik *.xml, który zawiera sprawozdania Rb-27S oraz Rb-28S. Podstawowe dane do nich możesz automatycznie pobrać z systemu Budżet.

Sprawozdania w wersji se pozwolą Ci zsumować automatycznie sprawozdania z jednostek podległych z wersji J (Je) i przekazać je elektronicznie do Bestii. Również dla sprawozdań Rb-N, Rb-Z, Rb-UN, Rb-UZ, Rb-3x, Rb-50 wygenerujesz odpowiednie plik *.xml, które wczytasz do BeSTii. Pozostałe sprawozdania (organu) wykonujesz bezpośrednio w BeSTii.

Tworzenie plików *.xml i wczytywanie do BeSTii

Na sporządzenie sprawozdań Rb-N i Rb-Z  samorządowe instytucje kultury, SPZOZ i samorządowe osoby prawne mają termin 37 dni od zakończenia roku i do dnia 7 lutego powinny je przekazać do jst. Jst przekazuje je do RIO w terminie 56 dni od zakończenia roku. Ponieważ ten termin wypada w sobotę, to te sprawozdania należy przekazać do dnia 28 lutego 2011.

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • terminy sprawozdań budzetowych

9 Odpowiedzi do “Kalendarz sprawozdawczy na styczeń i luty 2011”

 • elzbieta:

  czy w sprawozdaniu Rb28 s za rok zaangazowanienalezy wykazac zrównowazone z wydatkami czy po obrotach strony Ma konta 998

 • Irena:

  Witam, mam pytanie. Nasza jednostka miała konto dochodów własnych. Na dzień 31.12.2010 r. zlikwidowała konto i środki pozostałe przekazała do gminy. Zostały zobowiązania i należności. Jak teraz wykazać czy: 1. w sprawozdaniu Rb-34 należności i zobowiązania, 2. przeksięgować do jednostki?. Jak przyjmiemy 1 wariant to w 2011 r. to w sprawozdaniu Rb-34S ujmiemy te należności i zobowiązania?. Z poważaniem Irena

 • Mysia:

  Witam
  Robię prezentację z przedmiotu rachunkowość [temat odgórnie narzucony] i na ostatnim punkcie
  utknęłam. Pilnie potrzebuję informacji na temat różnic między sprawozdaniami Rb-33
  kwartalnymi a rocznymi. Nie mogę nigdzie tego znaleźć, szukałam w e-bookach, bibliotekach,
  internecie, wszelkich istniejących ustawach, rozporządzeniach, załącznikach, forach… Już
  nie wiem co robić… Jedyna różnica jaka mi się nasuwa to okres sprawozdawczy i termin
  przekazania to wszystko… Pilnie bardzo proszę o pomoc jakąś uprzejmą Osobę.

  Pozdrawiam i z góry dziękuję.

  • Tego sprawozdania w samorządach nie robi się od dwóch lat! Czego Ty się uczysz? Szkoda Twojej energii na taką prezentację. Co to za renomowana szkoła ma taki program nauczania?

   Dla mnie to zgroza! Cóż za wykształcone kadry ukończą takie szkoły? Walcz o prawo do uczenia się przydatnych rzeczy. Historii rachunkowości budżetowej z pewnością nie potrzebujesz.

   Aktualnie sporządza się Rb-30S – to jest sprawozdanie zakładów budżetowych i Rb-34S sporządzają jednostki budżetowe (oświatowe), w których powołano wyodrębnione rachunki dochodów.
   http://skarbnikgminy.pl/2011/06/14/jak-sporzadzic-sprawozdanie-rb-34s-za-polrocze-2011/

   Jedyne uzasadnienie dla tego tematu widzę w fakcie, że robisz prezentację ze sprawozdań obowiązujących w administracji rządowej – a na tej stronie nie poruszam tego tematu.
   W rozporządzeniu MF
   w załączniku 23 znajdziesz informacje na temat tego sprawozdania. Ono teraz jest sprawozdaniem kwartalnym.

   Powodzenia!
   Napisz proszę jak Ci poszło? Czy powyższe informacje pomogły?

   • Mysia:

    Mam odgórnie narzucony temat odnośnie Rb-33, czyli kwartalnego sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego. Jednostki samorządowe mnie nie interesują. To ma być analiza takiego sprawozdania według podpunktów okreslonych przez mojego wykładowcę [ UŁ ]. Dodam, że przedmiot ten ma nam tylko przedstawić podstawy rachunkowości, nie jest to broń Boże żaden przedmiot kierunkowy, ale muszę przez niego przebrnąć. Niestety, nic poza podaniem tematu i podpunktów nie zostało wyjaśnione.. a wolałabym się nie kłócić z Panem Doktorem. Niewykluczone, że to ja coś pokręciłam, ale tak się dzieje, gdy człowiek nie mający bladego pojęcia o danym temacie zostaje pozostawiony sam sobie. Już szukałam wszędzie, gdzie tylko mogłam pomocy i nic, chyba będę musiała liczyć na szczęście i zostać przy tym co już mam.

    Dziękuję Pani bardzo za odpowiedź i pozdrawiam :)

 • Mysia:

  Już podaję :)

  ANALIZA STRUKTURY I ZASAD SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH NA PRZYKŁADZIE SPRAWOZDANIA RB-33.

  Praca powinna mieć formę prezentacji w programie Power Point objaśniającą:
  1. formę sprawozdania
  2. podstawowe zasady wykazywania informacji w sprawozdaniu
  3. jednostki zobowiązane do składania sprawozdań
  4. zasady wypełniania sprawozdań
  5. terminy sporządzania i obieg sprawozdania
  6. różnice pomiędzy sprawozdaniami miesięcznym/kwartalnymi/półrocznymi (w zależności od tematu) a rocznymi.

  Pan Doktor podał te podpunkty ogólnie dla wszystkich prezentacji, na wszelkie pytania odpowiadał, że to co nam jest potrzebne już podał.

  Jest Pani bardzo miła :) dziękuję za zainteresowanie i chęć pomocy :)

  Kasia.

  • To lecimy Kasiu po kolei.

   Omówienie zadań poszczególnych funduszy znajdziesz w ustawie budżetowej np. na rok 2011 na stronie
   http://www.mf.gov.pl/_files_/budzet_panstwa/ustawy_budzetowe/na_2011/projekty/bz_tom_ii_om%C3%B3wienie-28.09.2010.pdf
   a na 2012 jeszcze projekt ale już przeszła przez sejm i pewnie lada moment będzie dostępna uchwalona
   http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=5&dzial=32&id=240664&typ=news

   Co znajdziesz w rozporządzeniu MF, o którym już wspomniałam:

   ad.1. odp. jest w § 13. Dysponenci środków budżetu państwa przekazują do Ministerstwa Finansów sprawozdania w formie dokumentu (formularz xls) i w formie elektronicznej (schemat pliku podany jest w załączniku 37 w rozdziale 21 – nie wiem jak sobie poradzisz z tą częścią informatyczną. Ja mam dbf-y tylko ze starych sprawozdań samorządowych i one się trochę różnią od rządowego schematu. Możesz spróbować dotrzeć do sprawozdań któregoś funduszu w internecie.).
   ad.2. zasady te masz od § 8. do § 11.
   ad.3. państwowe fundusze celowe a dokładnie dysponenci państwowych funduszy celowych na podstawie § 3. 23) Rb-33 – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego; i § 4 pkt 1) e) wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 23 do rozporządzenia a w załączniku 37 w rozdziale 8 wymieniona jest lista tych funduszy z ich oznaczeniami numerycznymi.
   ad4. masz w załączniku 37 w rozdziale 8
   ad.5 dysponenci składają sprawozdania w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od ostatniego dnia kwartału za I. II i III kw., za IV maja 45 dni. Sprawozdanie przekazywane jest do Ministerstwo Finansów – Departament Budżetu Państwa i jako informacja do NIK – to masz w załączniku 42

   Potrzebujesz wczytać się w to rozporządzenie i załączniki. Zasygnalizowałam Ci tylko jak je czytać. Na Twoim miejscu dotarłabym do księgowości któregoś funduszu i poprosiła o kopie sprawozdań dla przykładu w wersji papierowej i elektronicznej – te dane są publiczne i powinnaś je dostać bez problemu – może jakiś wniosek trzeba będzie złożyć?.

   Pochwal się końcową prezentacją. Bardzo ciekawa jestem jak sobie poradzisz Kasiu.

   Powodzenia
   Basia

 • Mysia:

  Bardzo dziękuję za pomoc – a jednak chciałam to zrobić prawidłowo :) Dzisiaj muszę to wysłać na maila, ale 14.01 już będzie ocena :)

  Dziękuję i Szczęśliwego Nowego Roku :)

  Pozdrawiam ciepło,
  Kasia.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum