katka-z-kalendarza-zielona021010

Przypominam ci zestawienie terminów, które obowiązują w tym miesiącu dla sprawozdawczości budżetowej. Oprócz wykonania sprawozdań masz w tym miesiącu wiele innej terminowej pracy więc zdecydowanie zdyscyplinuj jednostki, by dotrzymały swoich terminów.

Jeśli jednostki korzystają z SJO BeSTi@, to pamiętaj, że po otrzymaniu otwarcia kwartalnych sprawozdań w BeSTii musisz wygenerować pliki z regułami kontrolnymi i klasyfikacją. Te pliki muszą zostać wczytane do każdej instalacji SJO BeSTii, z której importujesz dane. W przeciwnym przypadku wystąpią błędy podczas importu.

W Sprawozdaniach Se i J nie będzie żadnych zmian i wszystko odbywa się jak do tej pory. Przypominam, że również możesz przenieść elektronicznie  wszystkie Rb-50 do BeSTii. Powodzenia!

8 październik

  1. jednostki budżetowe wykonujące zadania zlecone składają Rb-27ZZ   do zarządów j.st. (wójtów, burmistrzów, prezydentów i zarządów powiatów oraz województw)

11 październik (normalnie do 10 paździenika ale ten termin w tym roku wypada w niedzielę więc przesuwa się na poniedziałek)

  1. jednostki budżetowe składają: Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N i dodatkowo jednostki wykonujące zadania zlecone Rb-50 i Rb-ZN do zarządów j.st.
  2. zakłady, gospodarstwa i fundusze celowe składają Rb-Z, Rb-N do zarządów j.st.
  3. zarządy j.s.t. składają zbiorcze Rb-27ZZ do dysponentów przekazujących dotacje i do wiadomości do RIO

14 październik

  1. zarządy j.s.t. składają zbiorcze Rb-50 do dysponentów przekazujących dotacje i do wiadomości do RIO

22 październik

  1. zarządy j.s.t. składają zbiorcze Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN do RIO
  2. zarządy j.s.t. składają zbiorcze  Rb-ZN do dysponentów dotacji
  3. zarządy j.s.t. składają jednostkowe organu Rb-NDS do RIO

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum