Startujemy do pierwszych półrocznych sprawozdań według nowych zasad i w kilku przypadkach według starych. Będzie ciekawie.

Według przepisów obowiązujących do końca 2009 roku do 10 lipca jednostki budżetowe posiadające rachunek dochodów własnych sporządzą sprawozdanie Rb-34. Zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze będące w likwidacji do dnia 31 grudnia wykonają odpowiednio sprawozdania Rb-30 i Rb-31 na starych zasadach.

Zakłady budżetowe powołane w tym roku zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia sporządzą nowe sprawozdanie Rb-30S.

8 lipiec

 1. jednostki budżetowe wykonujące zadania zlecone składają Rb-27ZZ   do zarządów j.st. (wójtów, burmistrzów, prezydentów i zarządów powiatów oraz województw)

12 lipiec (normalnie do 10-go ale ten termin w tym roku wypada w sobotę więc przesuwa się na poniedziałek)

 1. jednostki budżetowe składają do zarządów j.st.: Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N i dodatkowo RB-34 jeśli prowadzą rachunki dochodów własnych oraz Rb-50W i  Rb-ZN te, które wykonują zadania zlecone
 2. zakłady w likwidacji Rb-30, gospodarstwa w likwidacji Rb-31, fundusze celowe w likwidacji Rb-3xx (wojewódzkie i powiatowe fundusze gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym), nowe zakłady samorządowe Rb-30S oraz wszyscy składają Rb-Z, Rb-N do zarządów j.st.
 3. zarządy j.s.t. składają zbiorcze Rb-27ZZ do dysponentów przekazujących dotacje i do wiadomości do RIO

14 lipiec

 1. Samorządowe instytucje kultury i ZOZ-y składają jednostkowe Rb-N i Rb- Z do zarządów j.s.t.
 2. zarządy j.s.t. składają zbiorcze Rb-50 do dysponentów przekazujących dotacje i do wiadomości do RIO

22 lipiec

 1. zarządy j.s.t. składają zbiorcze Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN, RB-30, Rb-30S, Rb-31, Rb-34, Rb-3xx do RIO
 2. zarządy j.s.t. składają zbiorcze  Rb-ZN do dysponentów dotacji
 3. zarządy j.s.t. składają jednostkowe organu Rb-NDS do RIO

28 lipiec

 1. zarządy j.s.t. składają zbiorcze  Rb-N i Rb-Z jednostek z osobowością prawną do RIO

P.S. Już pora jest, by mieć uchwałę w sprawie uchwalania i wykonywania budżetu według nowych uregulowań.

4 Odpowiedzi do “Kalendarz sprawozdawczy na lipiec”

 • meg:

  Mam wątpliwość odnośnie podanych terminów, bo od jednostki nadrzędnej wpłynęło takie pismo:
  (…) W związku z faktem, iż pojawiła się interpretacja dotycząca terminu składania sprawozdań budżetowych przez urząd miejski do jednostek nadrzędnych, (a co za tym idzie również jednostek budżetowych przekazujących sprawozdania do urzędu) w przypadkach, gdy dzień złożenia sprawozdania jest dniem wolnym od pracy. Jesteśmy zmuszeni prosić Państwa o dostosowanie się do nowych wymogów. Zapis załącznika Nr 44 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej z 3 lutego 2010 r. (Dz.U.10.20.103), który dotyczy terminu składania sprawozdań brzmi: “W przypadku, gdy dzień złożenia sprawozdania jest dniem wolnym od pracy – pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.” Natomiast ustawa o dniach wolnych o pracy (Dz.U.51.4.28) nie wymienia soboty jako dnia wolnego od pracy. I tak w lipcu termin składnia sprawozdań przypada na 10 lipca tj. sobotę, sprawozdania do urzędu miejskiego powinny więc wpłynąć do piątku, a nie poniedziałku – jak praktykowaliśmy do tej pory.(…) Czy gmina słusznie żąda od nas sprawozdania do 9-go lipca?

  • Barbara Szumocka:

   Haczyk Małgosiu tkwi w interpretacji definicji dnia wolnego od pracy.

   Cytuję za Wikipedią:
   Dni wolne od pracy mogą być wolne ustawowo, tj. na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących ustaw lub układów zbiorowych, lub wynikać z przyjętego u pracodawcy rozkładu czasu pracy (np. soboty). Ponadto, pracodawca może ustanowić dodatkowe dni wolne od pracy, jeżeli z zachowaniem norm czasu pracy pracownicy odpracują wolne w inny dzień. Pozostałe dni nieobecności w pracy (urlopy, choroby i inne usprawiedliwione niestawiennictwa w pracy, jak też nieobecności zawinione przez pracownika) – są wolne od pracy tylko dla konkretnej osoby.

   W załączniku nie jest powiedziane, że chodzi o dni ustawowo wolne od pracy. Jeśli normy godzin pracy wykonywane są w dniach poniedziałek-piątek, to sobota jest dniem wolnym od pracy.

   Rozumiem, że sporządzający łączne i zbiorcze sprawozdania są w pewnym sensie “pokrzywdzeni” przez kalendarz. Dla mnie rozsądne byłoby ustanowienie przez pracodawcę innego harmonogramu pracy w takiej sytuacji – np. robocza sobota 10-go a wolny poniedziałek 12-go. To ma szczególne znaczenie w przypadku sprawozdań Rb-50, dla których zbiorcze sprawozdanie trzeba zrobić w takiej sytuacji w dwa dni.

   Jeśli w gminie wykonuje się sprawozdania jednostkowe elektronicznie i przekazuje się je w postaci elektronicznej, to w przypadku małej gminy, powinno wystarczyć czasu na sprawdzenie i automatyczne zsumowanie sprawozdań. Dużo trudniej wygląda sytuacja w gminie, gdzie sprawozdania przyjmuje się papierowo i przepisuje ręcznie do zsumowania. Chociaż w myśl tego załącznika 44 do rozporządzenia jednostka powinna przekazać plik z danymi. Czy każda gmina ustaliła jaki to ma być plik? Czy te pliki są przydatne do szybkiego wygenerowania sprawozdań zbiorczych? To już całkiem inna sprawa.

   Naturalne wydaje się, by znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkich obowiązanych do sporządzenia sprawozdań. Wszyscy oni za nieterminowe złożenie sprawozdań podlegają dyscyplinie finansów publicznych.

   Myślę, że pismo ma słuszny cel ale błędną argumentację.
   Jestem przekonana, że większość jednostek nie składa sprawozdań 12-go z samego rana, by dać szansę uniknięcia dyscypliny pracownikom urzędu, którzy sporządzają zbiorcze sprawozdania. Wiem jak pracują te osoby. Osobiście nie miałbym ochoty być na miejscu większości z nich.

 • meg:

  Dziękuję bardzo, pozdrawiam

 • riog:

  Witam!
  Mam pytanie – właśnie otrzymałam informację, że złożyłam sprawozdanie RB-27 po terminie, bo 24 stycznia, a termin był 22 stycznia. 22 stycznia był dniem wolnym od pracy jako sobota, ale rzekomo tylko w moim zakładzie pracy i RIO. Jednak RIO uważa, że nie był to dzień ustawowo wolny od pracy, a tylko dzień wolny od pracy. W rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości budżetowej, natomiast nie ma nic mowy o dniu wolnym ustawowo od pracy – jest tylko zapis pod tabelą nr 44 – cytuję “dzień wolny od pracy”. Jak można się bronić, przed ich nadinterpretowaniem rozporządzenia i twierdzeniem, że zastosowanie ma tu KPA i dni ustawowo wolne mają zastosowanie. Owszem, może o to chodziło ustawodawcy, choć wcześniej się nad tym nie zastanawiałam, ale zapis jest zapisem – nie ma mowy o dniu wolnym ustawowo. Czy mam szanse na obronę mojego stanowiska?

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum