Startujemy do pierwszych półrocznych sprawozdań Rb-34S według nowych zasad. Więcej o ich wykonaniu pisałam już i proszę zobacz wpis na temat sporządzania Rb-34S.

W BeSTii już zlikwidowano typ jednostki rachunek dochodów własnych, który był odpowiedni dla sporządzenia sprawozdania Rb-34. Dla Rb-34S wprowadzono nowy typ jednostki. Teraz trzeba założyć jednostki właśnie z typem rachunek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ufp  i dla nich wprowadzać to sprawozdanie. Samorządowe zakłady budżetowe sporządzają sprawozdanie Rb-30S, które jest dostępne od ubiegłego roku. Pozostałe sprawozdania wykonujesz jak w ubiegłym roku. Terminy:

8 lipiec

 1. jednostki budżetowe wykonujące zadania zlecone składają Rb-27ZZ   do zarządów j.st. (wójtów, burmistrzów, prezydentów i zarządów powiatów oraz województw)

11 lipiec (normalnie do 10-go ale ten termin w tym roku wypada w niedzielę więc przesuwa się na poniedziałek)

 1. jednostki budżetowe składają do zarządów j.st.: Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N i dodatkowo RB-34S jeśli prowadzą rachunki,o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp oraz Rb-50W i  Rb-ZN. Ostatnie dwa dotyczą tych jednostek, które wykonują zadania zlecone
 2. samorządowe zakłady budżetowe Rb-30S oraz   Rb-Z, Rb-N składają do zarządów j.st.

12 lipiec

 1. zarządy j.s.t. składają zbiorcze Rb-27ZZ do dysponentów przekazujących dotacje i do wiadomości do RIO

14 lipiec

 1. Samorządowe instytucje kultury i ZOZ-y składają jednostkowe Rb-N i Rb- Z do zarządów j.s.t.
 2. zarządy j.s.t. składają zbiorcze Rb-50 do dysponentów przekazujących dotacje i do wiadomości do RIO

22 lipiec

 1. zarządy j.s.t. składają zbiorcze Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN, Rb-30S, Rb-34S do RIO
 2. zarządy j.s.t. składają zbiorcze  Rb-ZN do dysponentów dotacji
 3. zarządy j.s.t. składają jednostkowe organu Rb-NDS do RIO

28 lipiec

 1. zarządy j.s.t. składają zbiorcze  Rb-N i Rb-Z jednostek z osobowością prawną do RIO

P.S. Przy sporządzaniu Rb-Z pamiętaj o rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji tytułów dłużnych z dnia 23.12.2010, które nadal obowiązuje (Dz. U. Nr 252 poz. 1692 z dnia 29 grudnia 2010 r.).

 • Unikalny wpis

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum