Znów startujemy do półrocznych sprawozdań. Jednocześnie trwają konsultacje w sprawie zmian w rozporządzeniu. o sprawozdwczości. Na ostatnim posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego nie uzgodniono ostatecznie wspólnego stanowiska ale wszystko wskazuje na to, że będziemy obowiązkowo przekazywać miesięczne sprawozdania do Bestii.

To oznacza, że masz niewiele czasu, by uporządkować temat sporządzania łącznych miesięcznych sprawozdań Rb-27S i Rb-28S. Zmiany rozporządzenia pociągną za sobą aktualizację systemu Besti@. Czy już jesteś na to przygotowana? Jeśli masz pytania w tej sprawie napisz je proszę poniżej. Odpowiem ci na nie na stronie lub zrobię spotkanie on-line, na którym odpowiem na pytania wymagające prezentacji wizualnej.Terminy:

8 lipiec

  1. jednostki budżetowe wykonujące zadania zlecone składają Rb-27ZZ   do zarządów j.st. (wójtów, burmistrzów, prezydentów i zarządów powiatów oraz województw)

10 lipiec

  1. jednostki budżetowe składają do zarządów j.st.: Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N i dodatkowo RB-34S jeśli prowadzą rachunki,o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp oraz Rb-50W i  Rb-ZN. Ostatnie dwa dotyczą tych jednostek, które wykonują zadania zlecone
  2. samorządowe zakłady budżetowe Rb-30S oraz   Rb-Z, Rb-N składają do zarządów j.st.

12 lipiec

  1. zarządy j.s.t. składają zbiorcze Rb-27ZZ do dysponentów przekazujących dotacje i do wiadomości do RIO

14 lipiec

  1. Samorządowe instytucje kultury i ZOZ-y składają jednostkowe Rb-N i Rb- Z do zarządów j.s.t.
  2. zarządy j.s.t. składają zbiorcze Rb-50 do dysponentów przekazujących dotacje i do wiadomości do RIO

23 lipiec (22 lipiec przypada w dzień ustawowo wolny od pracy)

  1. zarządy j.s.t. składają zbiorcze Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN, Rb-30S, Rb-34S do RIO
  2. zarządy j.s.t. składają zbiorcze  Rb-ZN do dysponentów dotacji
  3. zarządy j.s.t. składają jednostkowe organu Rb-NDS do RIO

28 lipiec

  1. zarządy j.s.t. składają zbiorcze  Rb-N i Rb-Z jednostek z osobowością prawną do RIO

P.S. Przy sporządzaniu Rb-Z pamiętaj o zmianie rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji tytułów dłużnych z dnia 23.12.2010, które już nie obowiązuje (Dz. U. Nr 252 poz. 1692 z dnia 29 grudnia 2010 r.) Zmieniono go rozporządzeniem z dnia 28 grudnia 2011 r., które obowiązuje od 1 stycznia 2012 (Dz.U.2011.298.1767).

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum