W dniu 31 stycznia upływa termin składania sprawozdań rocznych za 2009 rok i kwartalnych za 4 kwartał 2009 roku przez  jednostki budżetowe i pozabudżetowe do swoich jst.

Jednostki samorządu terytorialnego składają zbiorcze sprawozdania w formie dokumentu oraz elektronicznie za pomocą BeSTii do właściwego terytorialnie RIO:

Do dnia 10 lutego 2010 r.

 1. Rb-27ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – zarządy jst składają w formie dokumentu dysponentowi przekazującemu dotację oraz do wiadomości RIO

Do dnia 20 lutego 2010 r.

 • Rb-50 – kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – zarządy jednostek samorządu terytorialnego składają w formie dokumentu dysponentowi głównemu przekazującemu dotację oraz do wiadomości RIO i delegaturze NIK.

Do dnia 25 lutego 2010 r.

 1. Rb-27S – roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego
 2. Rb-28S – roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego
 3. Rb-ST – roczne o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego
 4. Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
 5. Rb-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych
 6. Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
 7. Rb-UN – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności
 8. Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
 9. Rb-PDP – roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gmin i miast na prawach powiatu
 10. Rb-30 – roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
 11. Rb-31 – roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych
 12. Rb-33 – roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej
 13. Rb-34 – roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych

Z systemu Sprawozdania w wersji Z możesz wygenerować pliki d*.dbf i w*.dbf, które zawierają odpowiednio sprawozdania Rb-27S oraz Rb-28S. Podstawowe dane do nich możesz automatycznie pobrać z systemu Budżet.

Sprawozdania w wersji se pozwolą Ci zsumować automatycznie sprawozdania z jednostek podległych z wersji J (Je) i przekazać je elektronicznie do Bestii. Sprawozdania Rb-27S oraz Rb-28S identycznie jak z wersji Z. Dla sprawozdań Rb-N, Rb-Z, Rb-UN, Rb-UZ, Rb-3x, Rb-50 wygenerujesz odpowiednie plik *.xml, które wczytasz do BeSTii.

Sprawozdania organu, które sporządzasz ręcznie wykonuj bezpośrednio w BeSTii.

Wczytywanie z pliku *.dbf

Tworzenie plików *.xml i wczytywanie do BeSTii

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum