kartka-a-czerwonym-wrzesień2710Czas płynie i może nawet nie patrzysz w kalendarz jak blisko są niektóre terminy. Październik będzie wymagał od ciebie wyjątkowej koncentracji i skuteczności w działaniu.

Będziesz robić kwartalne sprawozdania za III kwartał, szukać właściwych prognoz na  najbliższych kilka lat (jeśli nie kilkanaście), które dadzą ci właściwej wielkości wskaźniki w WPF a do tego musisz znaleźć pieniądze w budżecie, by to wszystko “zagrało”.

Pamiętaj: Kadencja kończy się 12 listopada. 11 listopada jest w czwartek więc zapowiada się długi weekend. Wójt (burmistrz czy prezydent) może prawomocnie przedłożyć projekt WPF i budżetu podpisując dokumenty najpóźniej w dniu 10 listopada.

Pewnie można ryzykować na 12-go choć nie wiem dokładnie jak to wygląda z punktu prawnego. Początek kadencji był 12. i kończy się po czterech latach. Na logikę o 24:00 w dniu 11. listopada.

By ci pomóc w tym trudnym okresie w zdobywaniu potrzebnych ci informacji przeprowadzę kilka wywiadów z pracownikami RIO. Wywiady te opublikuję na tej stronie.

Ważne jest, bym zadała te pytanie, na które odpowiedzi są najważniejsze dla ciebie. Napisz w komentarzu o co chcesz zapytać w związku z przygotowaniem projektu WPF i budżetu na rok 2011. Napisz pytanie od razu, bo kiedy odłożysz tę czynność, to możesz o tym zapomnieć. To zajmie ci tylko chwilę a może ci znacząco pomóc za kilka lub kilkanaście dni.

Napisz swoje pytanie bez sugerowania się, że ktoś wcześniej poruszył podobny temat. Twoje sformułowanie pytania może zainspirować odpowiadającego do wskazania wielu wariantów  rozwiązania jednego problemu.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum